Szülőföldön boldogulás

A Nemzetpolitikai Államtitkárság nemrég újabb pályázatait jelentette meg az oktatás és a kultúra támogatása által a Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának elősegítésére. Ezek a szavak mély tartalmakat is jelentenek számunkra. Elsősorban erkölcsi jelentőségük van, mert az Anyaország folyamatosan segíti a munkánkat, az életünket. Több területen is támogatást nyújtanak, mint ahogyan eddig is tették.

 

 • A magyar közösség céljait szolgáló hitéleti tárgyú támogatások, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények programjainak támogatása
 • A magyar közösség céljait szolgáló oktatási tárgyú támogatásokA magyar közösség céljait szolgáló közművelődési tárgyú támogatások
 •  A magyar tudományos életet szolgáló támogatásokA magyar közösség céljait szolgáló művészeti tárgyú támogatások
 •  A magyar közösség céljait szolgáló helyi jellegű média támogatásaA magyar közösség céljait szolgáló, nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civil szervezetek támogatása
 • Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek működésének, fenntartási költségeinek támogatása
 • A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása

 

A kiírásból is látszik, hogy a Magyar Állam a Nemzetpolitikai Államtitkárságon keresztül a vajdasági magyar élettér szinte minden szféráját érinti. Gondolok itt a vallási tárgyú pályázatokra, kulturális gyermekjóléti támogatásokra, melyek erősítik civil szervezeteinket. Külön területekre osztva  az oktatási, közművelődési, tudományos, művészeti, helyi média támogatását. Nem megfeledkezve azokról a civil szervezetekről, akik nem szorosan önazonosságtudat ápolók, de közösséget formálnak és alakítják a mindennapjainkat. Gondolok itt az önkéntes tűzoltókra, méhészekre és megannyi civil szervezetre, akik működtetik falvaink, városaink mindennapjait.

Civil szervezeteinket fenn is kell tartani, működtetni kell, erre is gondoltak, mert ilyen jellegű pályázatot is kiírtak. Szükség van a számlák fizetésére, fűtésre, villanyszámla fizetésre vagy más egyéb kiadások fedezésére.

A kilencedik pont is nagyon fontos, ahogy mondani szokták, az utolsó, de nem utolsó sorban, mert komoly tartalmakat takar:

 • országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokat megvalósító
 • intézmények és szervezetek infrastrukturális fejlesztése, felújítási költségek támogatása,
 •  megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása.

Az így megjelentetett pályázatok szinte lefedik a vajdasági magyar civil szférát, mint tartalmilag, mint pedig anyagi szükségletekben.

És akkor jöjjenek a technikai jellegű információk:

 • Az igényelhető összeg 300.000 Ft-tól -3.000.000 Ft-ig pályázóként.
 • Vissza nem térítendő a támogatás.
 • Nem szükséges hozzá önrész.
 • A benyújtási határidő: 2020. január 27-e, 14.00 óráig.
 • A programok, projektek, beruházások megvalósításának ideje: 2020. január 1-e és 2020. december 31-e között kell lebonyolítani.
 • Elszámolás határideje: 2021. január 31-e.

Ha többet szeretnénk tudni a pályázatról, akkor a BGA honlapján megtekinthetjük.  A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető: a  https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://www.bgazrt.hu).

Az elmúlt években is sokan pályáztak és csak gratulálni tudok azon szervezeteknek, akik ezt megtették. Fontosnak tartották, hogy a közösséget éltessük, boldoguljunk megmaradjunk. Az utánunk jövő generációnak, vagy akik visszatérnek szülőföldjükre értéket adjunk, boldoguljunk itthon!

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon