Bíró Károly Alapítvány

Interjú Nagy Miklóssal
  • A VMSZ Tanácsa 2015. június folyamán hozott határozatot arról, hogy létrehozza a VMSZ pártalapítványát, a Bíró Károly Alapítványt, amelynek ügyvezetőjeként téged jelöltek meg. Milyen feladatokat vállaltál ezzel magadra és mit sikerült megvalósítanod az elmúlt két évben?

– Az ügyvezetői posztot Pál Károlytól vettem át, aki az Alapítvány létrehozását és első lépéseit koordinálta le sikeresen. A feladatom alapvetően ennek a munkának a továbbvitele, valamint az Alapítvány mindennapi adminisztrációs feladatainak az elvégzése. A VMSZ Alapítványa többek között a következő tevékenységeket látja el: politikai képzések, amelyeket a VMSZ képzői az elmúlt években is szerveztek; szakmai műhelyek kialakítása, politikai akadémiák megszervezése. Kiemelt fontosságú feladatnak tartjuk az Európai Uniós csatlakozási folyamat elősegítését, valamint az azzal járó előnyök és kötelezettségek bemutatását, ugyanis a vajdasági magyar közösség akkor tud profitálni a legtöbbet a csatlakozásból, ha annak aktív résztvevője, szervezője.

Különösen fontos, hogy a rendelkezésre álló anyaországi tapasztalatokat átemeljük Szerbiába, tanuljunk belőle és ezt a tudást hasznosítsuk a saját javunkra. Ennek részeként különös figyelmet szentelünk a fiatalok bevonására a vajdasági magyar közösség életébe és annak döntéshozatali mechanizmusaiba, bátorítjuk őket, hogy megismerjék a politika világát és vállaljanak szerepet a környezetük alakításában.

A tavalyi évben egy rendkívül sikeres, három állomásos képzést szerveztünk a budapesti székhelyű Robert Schuman Intézettel közösen, a vajdasági magyar fiataloknak „Hogyan működik az EU?” címmel. Újvidéken megismerkedhettek az Európai Unió működésével, majd Budapesten a magyarországi csatlakozási tapasztalatokról tájékozódhattak, végül pedig Brüsszelben élőben láthatták az EU, azon belül is a Parlament munkáját Deli Andor és a brüsszeli FIDESZ delegációnak köszönhetően. Ezenkívül egy EU-s pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató-sorozatot is sikerült megszerveznünk a Magyar Fejlesztési Központtal közösen, melynek szintén volt néhány vajdasági, majd budapesti és brüsszeli állomása is. Azt gondolom, hogy az ilyen jellegű, gyakorlatorientált képzések, események nagy lendületet tudnak adni az eddig csak elméletben hallottaknak és motivációt jelentenek a résztvevőknek, hogy az EU az nem csak egy távoli valami, hanem egy élő, működő lehetőség, amivel élnünk kell az itthoni boldogulásért.

  • A Néppárthoz tartozó többi párt is rendelkezik hasonló alapítvánnyal. Sikerült-e a VMSZ-nek, az Alapítványnak köszönhetően, megerősítenie néppárti kapcsolatrendszerét?

Az Alapítvány tavaly aláírta az Együttműködési megállapodását a Robert Schuman Intézettel, mellyel azóta is kitűnő kapcsolatokat ápolunk. Céljaink megvalósításához elengedhetetlennek tartjuk, hogy az Európai Néppárt intézményeivel a lehető legszorosabb együttműködésben végezzük munkánkat, ezért szeretnénk kérni a felvételünket a Wilfried Martens Centre for European Studies-ba.

Ezen intézményekkel, valamint Deli Andor EP képviselő úr irodájával együttműködve a VMSZ igen aktív kapcsolatot ápol az Európai Néppárttal és gyakorlatilag minden, a szerbiai kisebbségeket érintő kérdésekben ki tudjuk fejteni az álláspontunkat, fontos kapoccsá tudtunk válni Szerbia csatlakozási kérdéseiben.

Továbbá, a VMSZ Ifjúsági, Női és Nyugdíjas Fórumai is aktívak az Európai Néppárt megfelelő szervezeteinek ülésein, amelyekre rendszeresen meghívást kapnak, konkrétan az Európai Néppárt Fiataljai, a Nők az Európai Néppártban, valamint az Európai Szenior Állampolgárok Uniója szervezetekre gondolok.

  • Folyamatban van az Alapítvány által indított ingyenes webprogramozói kurzus. Milyen szempontokat vettetek figyelembe a tanfolyam elindításakor, és milyen eredményben reménykedtek?

A webprogramozói kurzus ötlete abból fakad, hogy folyamatosan találkoztunk egyrészt a programozócégek munkaerő-hiányával, másrészt pedig a diplomás fiatalok elhelyezkedési nehézségeivel. Az IT szektor a ”fejlett nyugaton” is munkaerőhiánnyal küszködik, Kelet-közép Európában pedig ez egyenesen aggasztó méreteket ölt. Az IT- szektorban viszont óriási lehetőség rejlik, ugyanis a szakmában dolgozók nyugati bért tudnak kapni a munkájukért úgy, hogy ki sem teszik a lábukat a lakhelyükről, tehát itthon tudnak maradni és családot alapítani egzisztenciális kérdések nélkül. Ha ehhez még hozzávesszük a szerbiai árszínvonalat, egyenesen következik, hogy ebben akkora lehetőség van nem csak egyéni, hanem közösségi szempontból is, hogy kötelező ezzel foglalkozni. Ennek érdekében a Bethen Gábor Alapkezelő Zrt támogatásával létrehoztunk egy képzést, amelyre elsősorban diplomás munkanélküli fiatalok jelentkezhettek, akikből egy 12 fős csapat megismerkedett a webprogramozás alapjaival.

Itt is kiemelném, hogy a Studio Present Kft gyakorlati, használható tudást adott át a hallgatóknak. Kiderült, hogy hihetetlenül nagy az érdeklődők száma, sokan rendelkeznek olyan készségekkel és ismeretekkel, amelyekre a tanárok építeni tudtak.

Megszervezésre került egy nyílt nap, melynek keretein belül több cég is eljött megnézni, hogy mit csinálnak a fiatalok, meddig jutottak és elmondható, hogy nagyon meg voltak elégedve a látottakkal, olyannyira, hogy a cégek felkínálták, hogy a tanfolyamot elvégzettek 2 hónapos gyakorlatra elmehetnek hozzájuk és azok, akik fel tudják venni a ritmust, azok állásajánlatot is kapnak a 2 hónap végeztével. Az elvárásainkat messze felülmúlta mind a fiatalok érdeklődése, mind pedig a az IT cégek hozzáállása a kurzushoz, így mindent meg fogunk tenni a jövőben, hogy ezt az aktivitásunkat bővítsük és minél több fiatal munkábaállását segítsük.

  • Hol és mikor találkozhatunk még az Alapítvány munkájával?

A jövőben folytatjuk a képzéseinket a partnereinkkel, lehetőségeinkhez mérten továbbvisszük az IT képzést, valamint folyamatban vannak egyéb programok is. 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon