Egybesült próbálkozások története I.rész

Minden, amit tudtál az EU-ról vagy amit tudni szeretnél

Pixabay

Az egybesültEK blog célja, hogy egy ismert, de nálunk a Vajdaságban méltatlanul mellőzött szomszédunkkal és az általa nyújtott lehetőségekkel foglalkozzunk.  Általában vagy odáig jutunk, hogy ők bombáztak minket, meg no, ott se fenékig tejfel az élet, vagy pedig rózsaszín ködben látjuk a 12 csillagos kék zászlót, akárhányszor a gasztarbajterok meséit hallgatjuk. Ám a legritkább megközelítés az, hogy ha már itt van a Nagy Szomi Röszkénél akkor miért ne próbálnánk vele barátkozni úgy, hogy ez kölcsönösen gyümölcsöző legyen mindkettőnk számára, még ha néha épp kerítésbe is burkolózik a szentem. Kezdjük az elején: rövid cikkekben bemutatjuk az EU történetét, intézményeit és rendszerét, betekintünk a működésébe. Az ismertető cikksorozat végére el szeretnék jutni az EU-s pályázatokig, bemutatni, hogy hogyan működnek és megpróbálok segítséget nyújtani az eligazodásban. A két napos tanfolyamokkal ellentétben ez egy hosszú utazás lesz, de biztos vagyok benne, hogy sok megállóban kell rostokolni ahhoz, hogy ezt a nagy monstrumot igazán megismerjük.

 

Az eleje nyilván unalmas lesz, de ezen is végig kell mennünk:

Az Európai Unió kialakulása I. rész

 

Mi is az az Európai Unió?

 

Az Európai Unió egy túlnyomórészt Európában található, 28 tagállamból álló gazdasági és politikai unió. Az integráció iránt elkötelezett szervezetet 1993november 1-jei hatállyal hozta létre az 1992február 7-én aláírt Maastrichti szerződés. A csaknem 510 milliós népességű unió a világ GDP-jének mintegy 30%-át állítja elő. Ez a szám különösen magas, ha belegondolunk, hogy hány olyan ország van, ahol a gazdasági teljesítmény elenyésző, szinte nem is mérhető a nagy kiterjedés ellenére.

Az EU egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és tőke szabad áramlását. Közös politikát próbál folytatni a kereskedelem, mezőgazdaság, halászat, valamint a regionális fejlesztés területén, több kevesebb sikerrel, de erről majd a későbbiekben lesz szó.

Hogyan alakult ki?

A különálló nemzetekből álló Európa egyesítésére már a modern nemzetállamok megszületése előtt történtek kísérletek, és időről időre újra fölmerültek a Római Birodalom utáni kontinentális Európa történetében.      

A soknyelvű és kulturálisan is sokszínű Európa egyesítését egyesek a kisebb, gyenge nemzetek meghódításával, mások pedig dinasztikus kapcsolatok révén próbálták megvalósítani.

Az amerikai függetlenségi háború szellemisége hívta életre az Európai Egyesült Államok gondolatát. Az elképzelést La Fayette márki és Tadeusz Kościuszko is támogatta.

Az európai országok uniójának létrehozására Immanuel Kant is tett néhány javaslatot az 1795-ben megjelent, "örökkévaló békekongresszust" vizionáló kezdeményezésében.

A francia Saint-Simon és Augustin Thierry 1814-es, De la réorganisation de la société européenne c. esszéje egy parlamentáris alapon működő európai föderáció lehetőségét vázolja föl.

Az olasz író és politikus Giuseppe Mazzini hívott föl az európai országok föderációjának megalakítására, 1843-ban. Föltehetően ő készítette elő a terepet a pacifista Victor Hugo számára, aki 1847-ben javasolta a nemzetek békés egyesítését az együttműködés és egyenrangúság elve alapján.

A második világháborút követően az európai egység gondolata nagyon népszerű volt. Nyugat-Európában a közvélemény és a politikusok nagy része ebben látta egy következő világégés megakadályozásának lehetőségét, leginkább az elmúlt századokban periodikusan ismétlődő német-francia összecsapások lehetőségének kiküszöbölését. Az európai népek egyesítésében annak eszközét is látták, hogy az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió növekvő befolyásával szemben Európa visszanyerheti nemzetközi szerepét.

1940-ben, miután a Német Birodalom katonai sikereket ért el a világháborúban, és már javában tervezték az ezer évig fönnálló birodalmat, német közgazdászok és nagyiparosok javaslatot tettek az Európai Konföderáció létrehozására.

Nagy-Britanniában a Federal Union néven ismertté vált csoport 1938 novemberében alakult meg, és hangot adtak azon elképzelésüknek, hogy a háború után jöjjön létre az európai föderáció.

1943-ban Jean Monnet, az algíri székhelyű szabad Franciaország kormánya Nemzeti Felszabadítási Bizottságának tagja kijelentette: „Európában nem lesz béke, ha az államokat a nemzeti szuverenitás alapján alkotják újra… Európa országai túl kicsik ahhoz, hogy garantálják népeiknek a szükséges mértékű gyarapodást és társadalmi fejlődést. Az európai államoknak egy föderációban kell egyesülnie.” Monnet-et ma az európai egység egyik atyjának tekintik.

Ha már Algériában vagyunk, zárjuk az első cikket stílusosan: Megfojtatása következik (P. Howard)

Köszönjük a Wikipédiának, hogy megnyirbálhattuk.

 

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon