Számadás

HULLÓ

A decemberi alkonyat ezernyi színben pompázott. Vadrécék csapata rugaszkodott el a biztonságos nádasból és húzott ki  a zöldellő mezők irányába. Puskaropogás helyett  csak a madárszárnyak véget nem érő suhogása törte meg az éjszaka csendjét. Több ezer madár választja telelőhelyéül a ludasi természetvédelmi területet, az enyhülő teleknek köszönhetően számuk évről évre egyre csak nő.  Nem volt ez mindig így. Nem a vízivad telelése és az apró nádi énekesmadarak nagy száma jelentette egykor a tó legnagyobb természeti értékét, de a folyamatos terhelés, a vízügyi beavatkozások és a parti övezetek bolygatása nagymértékben megváltoztatta a hajdan délen lúgos, északon édes vizű különleges élőhely jellegét.

E ritka kettőségnek köszönhette élővilágának sokszínűségét és magas biológiai sokféleségét.  A korabeli feljegyzések, terepi naplók és vadászati jelentéseknek köszönve jól nyomon követhetők a változások.  Gyors egymásutánban húztak el fejünk felett a récecsapatok, de számukat sikertelenül próbáltuk megállapítani, még becsülni is alig, valahogy mégis a számokra, és adatokra terelődött a szó, jeles vagy jeltelen jubileumokról folyt a beszélgetés.

 Az elmúlt nyolcvan évben több mint 25 költő fajjal lett szegényebb a rezervátum madárvilága. 

Hetven évvel ezelőtt 1947-ben pusztult ki a nádasok különleges vadkacsája a kékcsőrű réce, melynek a Ludasi-tó nemzetközi hírnevét köszönheti.  Európa egyik legjelentősebb állományának eltűnéséért egyértelműen a túlvadászat okolható.

Hatvan éve már éreztették hatásukat a tóba érkező szennyező anyagok és pusztulni kezdetek az érzékeny növénytársulások. Ekkor tűntek el a fehér tündérrózsa hínármezői és vele együtt a rajtuk fészkelő apró termetű sirályok, a kormos szerkők népes telepei is.

 Ötven évvel ezelőtt 1967-ben írta le Dr. Mikuska József hajdujárási biológus a nagygoda utolsó fészkelését a csurgói réteken. Aszályos évek sora kezdődött, a legeltetést felváltotta az intenzív állattartás, a réteket feltörték, és a nagytáblás vegyszerekkel kezelt növénytermesztés vette kezdetét. Ez időtájra tehető az élővilág és a Föld sorsa iránt aggódó környezetvédelmi mozgalmak létrejötte is. A világ vezető tudósai megkongatták a vészharangot.  Jelképesen, ötven évvel ezelőtt a Ludasi-tó mentén megalakult a Csurgói Ifjúsági Művésztelep, mely a művészeti nyelv teljes szabadságát hirdette. Alkotói tevékenységük, még ha is elsődleges szándékból, értékmentésnek is tekinthető, mert különböző stilisztikai kifejezések mellett, megörökítették a kor hangulatát és eszméit. Dormán László fotói a még létező falukép és a népi élet hiteles dokumentumai. Mellettük a gyakori visszatérő motívum maga a tó és a csurgói rétek voltak melyeket a festők egyéni módon ábrázoltak. Tájtörténeti szempontból a fotók és a műalkotások egyedi értékűek egy esetleges tájrehabilitáció során is fontos adatokkal szolgálhatnak.

Negyven éve 1977. március 28.-án a Ludasi tó felkerült a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek ún. Ramsari területek jegyzékére, YU002 szám alatt, annak ellenére, hogy a Palicsi-tó szanálása során, óriásit hibázva, feláldozták a ludasi akkor már védett mocsarat, belevezetve Szabadka város tisztított és Palics település tisztítatlan szennyvizét.  Azon a tanácskozáson melyet a 20 éves jubileum alkalmából, 1997. márciusában szerveztek Palicson, Dr. Tóth Károly a Kinkunsági Nemzeti Park Alapítvány kuratóriumának elnöke a következőket mondta hozzászólásában „  A Ludasi-tó elöregedése felgyorsult. Ezelőtt 20 évvel láttam először és most, a mai napon (1997.március 27-én). Az öregedés szembetűnő. Félek, hogy újabb húsz év múlva már tó sem lesz! ... a passzív természetvédelem hatástalan módszer. Ha magára hagyják a tavat, és csak tudomásul vesszük a jelenleg folyó törvényszerű szukcessziót, tétlen szemlélőivé válunk a tó gyors feltöltődésének és a ma még meglévő biodiverzitás eltűnésének. Mindenekelőtt meg kell szüntetni  mindenféle szennyvíz bevezetését a tóba. „

(HULLÓ)

A szakember jóslata beigazolódott, húsz év múltán, mint tétlen szemlélő állok a vízparton, bár a tó még létezik, de hol van már élővilágának legendás gazdagsága.  Talán még a rét alját járók emlékezetében, a hosszútávú vándorok öröklött génjeiben, de annyi bizonyos, hogy a nemzetközi szerződésekkel és követelményekkel foglalkozó hivatalnokok archívumaiban léteznek adatok a felterjesztés hivatkozásai.

A vizes élőhelyekről szóló konvenció elsősorban a vándorló állatfajok érdekeit szolgálja, figyelembe véve a helyi lakosság érdekeit is.  A Ramsari területek nagy része a több ezer éves vonulási útvonalak mentén  fekszik,  egy-egy közösség  felelősséggel tartozik irántuk,  működőképes jellegük fenntartásáért az adott állam kormánya felel.  Mivel a passzív védelem, a rendeletek, tervek, koncepciók és ígéretek hatványozott halmazán túl negyven év alatt Ludassal nem történt semmi érdemleges, ezért dicséretünkre vagy szégyenünkre (kinek, hogy tetszik) legyen mondva, mások léptek helyettünk. Konkrétan a Német Fejlesztési Bank  6,5 millió euróval támogatta  a természetvédelem ügyét,  hogy a továbbiakban legalább a szennyvíz  ne terhelje közvetlenül a tó élővilágát.  Ennyi év, ennyi kivárakozás után örömmel nyugtázhatjuk, hogy Szabadka teljesítette az anyagi támogatáshoz kötött feltételeket és a minap a Város mellett a Szabadkai Vízművek és a Palics-Ludas Közvállalat is aláírtak a megállapodást. 

Azért hozzátenném, hogy „láttam én már fán bagót”, mert bizony a Ramsari-bizottság 2001. decemberében 39.928 svájci frank támogatást hagyott jóvá,  a csurgói rétek védelmére. A beruházás után, a pénzel igencsak foghíjasan tudott elszámolni az akkori vezetőség. Bízzunk benne, hogy most másként lesz, és 2022-ben a projekt végén,  csupa pozitív eredményről számolhat majd be a sajtó.

A vadrécék csapatába, nyáriludak hangja vegyült. Ők a tó és Ludas település névadói. Ötven évvel ezelőtt még költöttek vadludak a nádasok rejtekén, áprilisi hajnalonkon fiókáikat vezetgették a Pörösi-kaszálón. Azután nyomuk veszett, de f él évszázad múltán visszatértek és a perlekedő gúnárok lármás gágogása életet, derűt és  reményt varázsol  a már nyugtalanítóan  néma ludasi alkonyatba .       

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon