ISTENI ERŐ, ÖRDÖGI ERŐ?

A szerző rajza

Az a mondás járja, hogy Istennek a vakvéletlen révén azért van humora. Hogy Ő, aki sosem pislog, adós sem szokott maradni. Igaz, nem bottal ver. Megtalálja a büntetés módját. És mivel nagyon szeret bennünket, folyamatosan próbára is tesz mindannyiunkat. Mert a Teremtő már csak ilyen. Furcsán mutatja ki a vonzalmát irántunk. Apellálnunk értelmetlen.   

Egy ideje ránk jár a rúd. Még nem dőlt el, hogy ez a járvány egyféle égi csapás, vagy a COVID-19 inkább a sátán találmánya. Hajlok arra, hogy az utóbbit higgyem.

Hogy mindez, ami most egy éve a nyakunkba zúdult, tulajdonképpen csak a folytatása a már megkezdett pokoljárásunknak.

Ha azt veszem, hogy etimológiailag a sátán szó ugyanúgy jelenthet „ellenséget”, mint „félrevezetőt”, sőt a görögös diabolosz alakjában egyenesen „szétdobálót” értenek rajta – vagyis olyan démont, amelyik a szavak eredeti értelmével szétválaszt, roncsol, kárt okoz – akkor máris földereng: ez a mostani világunk kifejezetten az alvilág játékszabályai szerint halad a pusztulásba. Még soha ennyire nem silányultak el a fogalmak, soha nem fordult annyira visszájára a szavak jelentése, mint napjainkban. Az írás főleg, de a kimondott szó is mágia. Az eredeti jelentéstartalom kiüresítésével félrevezetik a világot. Így manipulálnak bennünket.

Például a hat-hét hónapos magzatok szétdarabolása már nem nettó gyilkosság, hanem a „reproduktivitás szabadsága”. Egyes szülő, kettes számú szülő: ipari módszerekkel zajlik a család evolúciós rendszerének a kizsigerelése. Ha még ez nem lenne elég: relativizálják a nyilvánvaló bűnt, hisz ma egy haramia emléke előtt térdepelni kötelesség, az áldozatairól bezzeg senkinek nem illik beszélnie. Így lesz a milliárdos gátlástalan tőzsdespekuláns, a komplett államháztartásokkal együtt a lakosság tönkretevője humanista látnok, az egész emberiség jótevője, aki a legszerényebb becslések szerint is örökké fog élni. A fűvel-fával hetyegés többé nem kóros nemi vágy, sok esetben fajtalankodás, hanem a szexuális függetlenség új definíciója, kismillió gender irányzattal, meg egyéb beteges divathóborttal spékelve.

Minek folytassam? Ha azt mondom, hogy a Rábén, a Majdányban meg a máshol őrjöngő, senki által nem ellenőrzött fiatal arab férfiak hordája potenciális veszélyforrás minden ott élő falusira nézve, menten nácinak leszek bélyegezve. Ha valaki csak egy emberöltővel ezelőtt próbálkozott volna más portájára betörni, ott törni-zúzni, vagy dokumentumok nélkül országokon át csatangolni – valószínűleg a helybeli megkárosított gazdák vasvillával kérték volna számon a rongálást, ahogy a rendvédelmi szervek sem sokat spekuláltak volna. Ma meg? Nincs határa az önkénynek. Az egyenruhás Belgrád irányába pislog, onnét meg a brüsszeli sóhivatal felé küldözgetnek diplomáciai sóhajokat. Válasz nem érkezik. Mintha valakik szándékosan azt szorgalmaznák, gyúljon végre lángba Közép-Európa (is).

A közös Európa illúziója régen szertefoszlott.

Néhány brüsszeli bürokrata iparkodik a munka látszatát kelteni, de mivel se víziójuk, se erejük, meg talán kedvük sincs igazán érdemi döntéseket hozni a normalitás visszaállításának érdekében, aligha férhet kétség hozzá: immáron a kontinens nyugati felén is egyre nagyobb tömegek érzik, mennyire magukra maradtak.

A csalódottság Közép-Európában még inkább tapasztalható. Az Európai Unió vezetőitől egyébre nem telik, pótcselekvésekbe menekülnek. Mint a meztelen csigák, mindenre rámásznak és összenyálkázzák. Vagy mint a komodói varánuszok: nem harapnak, csak összenyálaznak, de abba beledöglik minden, és mindenki, jobb sorsra érdemes. Utánuk a vízözön. Ilyetén a régi világunk lerohadása visszafordíthatatlan. Még nincs teljesen fölszámolva, de ami hátra van belőle, az már csak puszta formalitás.

Pedig adva volt a lehetőség.

Két kissé nagyobb ívű, már-már történelmi feladatot kellett volna csupán orvosolniuk. Az egyik majdhogynem összefügg a másikkal, ráadásul.

Az illegális bevándorlást azonnal föl kellett volna számolni. Ehhez sem tehetségük, sem merszük nincs – akárki láthatja, miféle impotens banda keveri össze nap mint nap az Internacionálét az intoleranciával.

A másik teendő pedig a világjárvány elleni szérum biztosításáról szólt volna.

Ebben épphogy nem jeleskednek – és még finoman fogalmaztam. Ha az európai vezető eliten múlik, vakcinát sem lát még egy jó darabig az unió népe, hisz egy olyan nehézkes apparátusú, széttagolt, konkrétumok nélküli, valóságtól elrugaszkodott rendszer, amelybe az Európai Unió belelavírozta magát eleve képtelen a hatékony, gyors cselekvésre.

Sok évvel ezelőtt, egy fesztivál nyilvános tribünjén azt találtam mondani, hogy bár szurkolok Szerbiának, jusson be az Európai Unióba (ha már annyira oda vágynak, ne legyek kerékkötője a belgrádi buzgalomnak), de a sanda gyanúm azt súgja: mire a szerbek teljes jogú tagok lennének, már nem lesz hová belépniük. Az elmúlt féltucat esztendő arra mutatott rá, ma már még indokoltabban elsüthetném ezt a poént, sajnos.

Minapi hír: az énekes Dinnyés Jóska után Szersén Gyula színész legenda is elment közülünk. Napról-napra szegényebb lesz a világ, kiváló emberek hagynak itt bennünket. Nélkülük valószínűleg még nehezebb lesz a normalitás talaján megmaradni. Ha mindehhez hozzávesszük, amit a bejegyzés elején a sátáni erők munkálkodásáról írtam, vajmi kevés vigaszunk marad. Épp csak annyi, hogy nem felejtjük: valahol szeret bennünket az Úr.             

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon