Ferenc pápa Krisztus földi helytartója

Ne sodródj a tömeghisztériával, ne szidd az egyház legfőbb képviselőjét

Wikipédia

Kedves katolikus barátaim,

azt hiszem egyikünknek sem könnyű ezekben az időkben. Szeretett, mélyen tisztelt pápánkról van szó. Amíg a reformáció után pápistának bélyegeztek bennünket protestáns, mára hála Istennek keresztény barátaink és kígyót békát kiabáltak ránk, most ismét azokat az időket idézzük fel, csak most a liberalista tömegek használják ellenünk a pápát, mert azt tapasztaljuk, hogy Ferenc pápának egy kicsit más a véleménye az Európában zajló, mindannyiunkat megosztó muzulmánok befogadásának kérdéséről.

A véleményünk mintha homlokegyenest kerülne szembe a szentatyáéval, Krisztus földi helytartójáéval. Ahelyett, hogy felnéznénk rá, és követnénk őt, mint legfőbb pásztorunkra és tanítónkra, kérdéseink vannak és félelmeink.

Azt varrják a nyakunkba liberalista embertársaink, akik amúgy elzárkóznak az egyháztól, sőt legszívesebben a Marsra kívánnak bennünket a pápával egyetemben, hogy mi van, most miért nem követjük legfőbb egyháztanítónk, tanításában tévedhetetlennek mondott Ferenc pápánk tanítását a muzulmánok, legtöbb esetben csak menekültekként emlegetettek befogadásáról?

Püspökök, érsekek, papok, hittanárok vannak azon a véleményen, nyilatkoznak a médiákban, amit a magyar Kormány, élükön Orbán Viktor az első perctől kezdve kimondott, hogy nem állapot az, ami zajlik Európában, meg kell védeni határainkat a korlátlan, ellenőrizetlen tömegek beáramlásától.

A magyar Kormány álláspontját sokan támogatják, én is, és egyedüli megoldásként tartjuk számon, hogy védjük meg határainkat, a kontrolálatlan tömegek beáramlásától, akik között nem csak rászorulók és kirekesztettek vannak, hanem tömeggyilkosok, honfoglalók is nem kis számban.

Nagyon rossz, hogy mindenki véleményt mondhat, azt le is írhatják aztán ebből lesz minden a végére, csak semmi jó. Aszegény hívő meg megzavarodik a sok „okos” kijelentéstől.  

Ultra jobboldali magyar barátaim, akik Jézus származását is le tudják magyar családfáról vezetni, most eretnekezik Ferenc pápát, lemondásra szólítják, kígyót-békát és mindenféle undokságot kiabálnak a pápára. Ennek vannak a vulgáristól a kifinomultig fokozatai, nem idézem a lényeg úgyis ugyanaz: „egy pápától nem ezt vártuk”.

Általában azt gondolná az ember, hogy a világ és az egyház harcban áll egymással, a pápának pedig hol lenne a helye másutt, mint az egyház oldalán, erős védelmezőként.

Ehelyett Ferenc furtonfurt olyan kijelentéseket tesz, amik az ún. liberális korszellem szólamaira rímelnek.

  • Fogadja be az egyház a melegeket, sőt kérjen bocsánatot tőlük az eddigi kirekesztésért;
  • ismerje fel a más vallások mélyén rejlő isteni igazságot;
  • gyakoroljon az egyház alázatot és irgalmat;
  • küzdjön a társadalmi egyenlőtlenségek ellen, fényűzés helyett vállaljon egyszerűséget és takarékosságot.
  • Ne féljen kimondani, hogy létezik, sőt intézményesült az egyházi korrupció, és
  • felelőségre kell vonni a gyermekek megrontásáért felelős papokat,
  • és ne csak büntesse, hanem küzdjön ezek ellen.
  • És persze, a legaktuálisabban: a muzulmán elesett, kiszolgáltatott menekültekben ne ellenséget lásson, hanem a rászorulók képében közeledő Krisztust.

A beszólásokból, kijelentésekből, írásokból csupa ilyen idézetek jelennek meg. Első olvasatra amolyan liberalista, kommunista hippi szöveg, ami tényleg el-elhangzott egy-egy nagyobb szövegkörnyezetben, sőt azt is megkockáztatom, a pápa ezeket komolyan is gondolta.

Mi meg csak pislogunk, mert a prűd világunk ezeket még csak csendben sem merte eddig megfogalmazni, nem ország-világ előtt kimondani. 

Az egyház, lényege szerint nem volt és nem is lesz konzervatív és ultra jobboldali, de liberális sem. Nemzeti egyházakról beszélhetünk, Magyar Katolikus Egyház, Német Katolikus Egyház stb. igen, de nem jobbikos vagy balos egyházról. 

Vagyis:

nem az a kérdés, hogy összecsengenek-e Ferenc tézisei bármelyik világi tanítással vagy politikai szólamra rímelnek-e. Akár össze is csenghetnek, akár rímelhet is, de ez a pápai tanítás legitimitása szempontjából érdektelen.

Az egyetlen értelmes kérdés az, hogy a pápa tanítása a Bibliával és a tanítói hagyománnyal összhangban van-e. Az rászorulók iránti érzékenység pedig bibliai tanítás, kétségtelenül az.

No, de akkor hol vannak a csúsztatások, hol van a gond?

Van véleményem, mindig is volt és a véleményem mellett ki merek állni, még akkor is, ha első olvasatra Ferenc pápa véleményével nem is teljesen van szinkronban, vagy mégis?

Ugyanis a pápa hit kérdésében tévedhetetlen, dogma kérdésében felülbírálhatatlan, ha EX CATHEDRA nyilatkozik, mélyen fejet hajtok és azt mondom CREDO!

Minden másban szabad másként látnom a dolgokat, lehet más a véleményem. Amúgy Ferenc pápa véleményével nem is ellenkezik az enyém, mert a segítség nyújtását én sem tagadom meg, sőt, mint a Caritas elnöke a szabadkai egyházmegyében munkatársaimmal több százezer eurót költöttünk a menekültek emberibb körülmények között történő fogadására az elmúlt egy évben!

Pedig mondhattam volna, hogy NEM!

Én tárgyaltam a bajor politikai és diplomáciai küldöttséggel, élükön a német nagykövettel arról, hogy miként tudnánk emberibbé és elviselhetőbbé tenni a már itt lévő, Németország felé tartó menekültek életét, de már akkor, pont egy éve, kimondtam és ebben a német politikusoknak is megegyezett a véleményük, hogy nem, ez nem lehet megoldás.

Nem vezet semmi jóra, ami sajnos be is igazolódott!

A bajorok még katolikusok, templomba járó emberek ők még értik és értették ezeket a gondolatokat, annak ellenére, hogy abban egy percig sem volt vita, hogy kell-e segíteni a határon várakozó, víz, élelem nélkül maradt menekülteken. Nem hívni kell őket, hanem ott ahol vannak segíteni, hogy ott ahol vannak, boldogulni tudjanak. Segíteni átvészelni a kríziseket, hiszen Európának van pénze.

Ott ahol a WC-t ivóvízzel mossuk, jut annyi, hogy a közel keleti nyomort enyhítsük, de ne hívjuk meg őket a mi kultúránkba, mert az nem fog működni, ahogy azt látjuk, tapasztaljuk.

Ha valaki eljutott a házamig és ott áll étlen szomjan a kapum előtt, akkor ne keményítsük meg a szívünket, adjunk nekik ha van miből. A pápa tanítása erre vonatkozik és nem arra, hogy a problémát kezeljük már a gyökerénél, mert a pápa nem politikus, hanem egyházfő, Krisztus földi helytartója, aki nem azt nézi ki a muzulmán, cigány vagy meleg, hanem ki az akin segíteni tudunk.

Én viszont felteszem a nem is költői kérdést, hogy hol van a milliárdos Soros György, a balliberálisok istenített kedvence? Őt senki nem idézgeti, csak Ferenc pápát próbálják előre tolni és transzparensként mutogatni, összekeverve ezzel is a hívő embert. Bezzeg ő semmit nem tesznek, hanem az erkölcsi felelőséget a mi nyakunkba varrják. -A ti vallásotok diktálja, segítsetek rajtuk! hangzik a szemrehányás. Mi meg segítünk, mert segítenünk kell. Soros György a havi zsebpénzéből megoldhatna sok mindent! Azt, hogy Európa elfoglalása zajlik? Ezt bármikor aláírom, és Orbán Viktorral egyezem. Egy olyan politikus, aki ezt az első perctől kimondta, sokunknak képviselve ezzel a véleményét szemben a balliberális agya mosott, keresztény gyökereit már régen elfelejtett EU polgárral! És ne felejtsük el, a pápa nem honfoglalókról és terroristákról beszél, hanem rászorulókról és elesettekről. A Magyar Kormány nem az elesettek előtt zárja be a határait, hanem a bűnözők, honfoglalók és terroristák előtt próbál akadályt teremteni, hogy megakadályozza a szabad fütyülve és dalolva történő besétálásukat.  Mert hogyan tudjuk az elesetteket és terroristákat kiszűrni, ha nincs határellenőrzés. Ezért októberben én ott leszek a szavazáson és minden jó ízlésű, keresztény értékeire valamilyen szinten odafigyelő azt fontosnak tartó embernek üzenem, tegye ezt, mert ez Orbán Viktor és a pápa véleménye nincsenek homlokegyenest szemben egymással, meg kell tennünk! Sokan azzal érvelnek, hogy ez nem fog nekünk magyaroknak Vajdaságban semmi megoldást jelenteni a nyulak módjára szaporodó és betelepülő muzulmán családokkal szemben, akik felvásárolják házainkat. Konkréten nem, de véleményt nyilvánítottunk a hosszú távú megoldásra. Szemben azok véleményével, akik szűretlenül, korlátlanul hívnak és várnak egy teljesen idegen kultúrát a keresztény gyökerű Európánkba, aminek ez hosszú távon biztos pusztulást jelent. A pápa az elesetteken, a már ide érkezett, beengedett rászorulókra való segítségre szólít fel, a Magyar Kormány meg kezeli és megoldást kínál a problára hosszú távon. Azt hiszem a Magyar Kormány is ott lesz elsők között, ha már nem tette meg az első lépéseket segíteni a közel-keleti problémákat megoldani, de nem a mi otthonainkban, hanem ott, ahol ezek az emberek születtek, felnevelkedtek, ahol otthon érzik magukat, ahol családot alapítottak. Két hete Olaszországban voltam egy magyar Bencés Diákszövetség csapattal. Olaszok jöttek oda hozzánk, mert látták, hogy magyarok vagyunk. Olaszul csak annyit mondott " Bravo Hungaria, bravo Orbán Viktor!" Összenéztünk és értettünk mindent, mert a menekültektől, a koldusoktól, zsebtolvajoktól mozdulni sem lehet már Olaszországban, amiből már az Olaszok sem kérnek!

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon