Tanításon kívüli tevékenységek

Az iskola programjából adódó nevelési feladatok egy része a tanórai, más része azonban a tanórán kívüli foglalkozások keretében zajlik.

Fontosnak tartom, hogy tanítványaink a tanórai kereteken kívül is a lehető legátfogóbb személyiség-és képességfejlesztésben részesüljenek. A tanórákon kívüli tevékenységek önkéntes választás alapján, érdeklődés szerint történnek. Ezeket a tevékenységeket tanárok, de ugyanakkor diákok is megszervezhetik, sőt lehetőség adott arra, hogy úgynevezett külsős szakember is részt vegyen a szervezésben és a lebonyolításban. Ezek a lehetőségek is segítik-segíthetik az iskolák profiljának megtalálását és kiaknázását.

Érdemes főbb szempontok köré csoportosítani a megszervezés és a kialakítás szempontjait:

  • kreativitás- művészeti tevékenységek és olyan programok, amelyek kreatív gondolkodást és tetteket igényelnek. Néhány példa: színjátszás, zene/zenélés, művészettörténet, kulturális célú kirándulások, tánc.

Ezek a tevékenységek az iskola szervezésének alapjaiból is fakadhatnak, mivel tantárgyhoz is köthetők. Semmiféleképpen nem jelentenek egyszerűbb utat, hiszen komoly szervezési tapasztalatot kívánnak meg a pedagógustól.

  • cselekvés- testgyakorlás és fizikai kihívások. Néhány példa: falmászás, kajakozás, futócsapatok, kosárlabda és tájékozódási futás – sok-sok egyéb elérhető lehetőséggel.

Maga a sport és a testnevelés kiemelkedő helyet kell, hogy elfoglaljon iskoláink életében. Ki kell azonban hangsúlyozni, hogy nem csak a sportjátékok adnak lehetőséget ennek gyakorlására, hanem kirándulások, gyalogtúrák vagy kerékpártúrák.

  • szolgálat- nagyon sokrétű tevékenységek tartoznak ide, néhány példa a teljesség igénye nélkül: helyi óvodák támogatása, sport- és színjátszó tevékenységek fogyatékkal élő emberekkel, tudományos ismeretterjesztés gyermekek és felnőttek számára, angolórák biztosítása a helyi közösség számára, mezőgazdasági munka, élményalapú kulturális ismeretterjesztés helyi általános iskolák tanulói számára.

Ezek a tevékenységek önkéntes alapon szerveződnek, összekapcsolva a közösséget az intézményekkel. Azonban érdemes előre igényfelmérést tartani, mely megmutathatja, hogy melyik irányba induljon el a kezdeményezés.

  • iskolanap- ünnepélyeink az iskola életének különösen szép alkalmai, színt, változatosságot, izgalmat jelentenek a tanítási napok sorában, egyaránt szolgálják az értelmi és érzelmi nevelést, de nagy szerepük van a hazafias nevelésben is.

Jó alkalmat nyújtanak a közösség előtti szereplésre, egy-egy kisebb csoport és az egyén számára. Ünnepélyeink megmozgatják az iskola valamennyi tanulóját és tanárát, egyben lehetőséget adnak a kialakult hagyományok ápolására is. Egy részük történelmi eseményhez kapcsolódik. Nemzeti ünnepeink méltó megünneplésével erősítjük tanulóink magyarságtudatát, a hazaszeretet érzését és a történelmi ismereteken túl az érzelmi kötődést nemzeti hagyományainkhoz.

Kimeríthetetlen a tárháza a szervezés eme formájának. Pedagógusaink kreativitása, hozzáállása, szervezési készségeik pedig megerősítik a közösséget.

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon