Változások, változtatások

Újabb változtatások előtt állunk az oktatási rendszerben. Változik a pontrendszer a középiskolába való beiratkozás esetében. Az Oktatási Minisztérium közölte, hogy a mostani és a leendő nyolcadikosok legfeljebb 60 pontot kaphatnak az általános iskolai tanulmányaik alapján az eddigi 70 helyett, a záróvizsgán, vagyis a kisérettségin pedig 30 helyett maximum 40 pontot érhetnek el. Értékelésnél tehát valamivel többet számít a teszten elért eredmény, mint korábban.  

Anyanyelvből  és matematikából 13-13 pontot, míg a kombinált teszten 14 pontot lehet majd kapni.

Valóban nagyobb súlyt kap az érettségi.

  • A második félév kezdése is változtatásokon esett át, de nem árt újból elismételni a tényeket, mert az ismétlés a tudás anyja.
  • A második félév Vajdaság Autonóm Tartomány területén január 15-én kezdődik, két munkaszombat beiktatása április 14-én (pénteki órarend), valamint május 5-én (hétfői órarend). 
  • A 2017/2018-as tanév a végzős, érettségiző nyolcadikosok számára május 31., míg a többiek számára június 14-e.
  • A középiskolásoknak is módosul az iskola befejezése, a végzős gimnazisták  számára május 24-e a befejezés, míg a szakközépiskolások és a többi végzős számára május 31. A többi középiskolás számára pedig június 21. a befejezés dátuma.

Ez így összesűrítve az idei tanév (második félév).

Más változások is várnak ránk a következő tanévtől, tantárgyrend bővítésének tervezete a szerbiai oktatásfejlesztési intézet javaslatában szerepel, amely várhatóan elfogadásra kerül és beépül majd a tanrendbe. Az óraszám azért emelkedik majd hetente kettővel, mert a már meglévőket nem csökkentik az illetékesek. A gimnáziumokra is  újítások várnak. Az oktatási minisztérium munkacsoportja által kidolgozott gimnáziumi tanterv újításokat irányoz elő, mégpedig gyakorlatokat egyes kötelező tantárgyakból, mint például az idegen nyelv, a biológia és a kémia, valamint új választható programokat. A tantervet a gimnázium mindhárom típusa (általános, társadalmi-nyelvi és természeti-matematikai) esetében kidolgozták, az oktatás és nevelés értékelésével megbízott intézet pedig ennek alapján dolgozza ki az oktatási programokat a gimnázium első osztálya számára.

Az újítások célja az általános középfokú oktatás minőségének és hatékonyságának növelése, valamint a diákok általános középfokú oktatással való lefedettségének növelése. Az új választható programok a következők: nyelv, média és kultúra; egyén, csoport és társadalom; egészség és sport; a fenntartható fejlődésre való oktatás; művészet és dizájn; alkalmazott tudományok (harmadik és negyedik osztályban ez a tantárgy szétválik az orvostudomány és a műszaki tudományok esetében jelentős tudományterületekre). Választható program lesz a geopolitika alapjai, a közgazdaság és üzlet, a vallás és civilizáció, a tudományos kutatás módszertana, valamint a korszerű technológiák is.

Valóban szép és jó, de nagy hangsúlyt kell fektetni pedagógusok szakmai és nem utolsó sorban anyagi elismerésére is. Nem először fordulna elő, hogy a szép és tartalmas elképzelések kisiklanának.

És jöjjön a végére egy idézet:

„Az egész oktatásügyet az egész világon mindenütt, amerre csak jártam, egy nagy tévedés hatja át, egy óriási tévedés. Azt hiszik, hogy a könyv arra való, hogy az ember a tartalmát belepréselje a fejébe. Nézetem szerint a fej gondolkodásra való. A könyv pedig arra, hogy ne kelljen mindent fejben tartani.”

(Szent-Györgyi Albert)

 

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon