Tankönyvek újratöltve

A tankönyv fontos eszköze a tudásszerzésnek és nem mindegy, hogy milyen tankönyvet forgatnak a nebulók a kezükben.

Az elmúlt időszakban a tankönyvek fontos szerepet töltöttek be a magyar nyelvű oktatásban. A tankönyv legrégibb feladata az információk összegyűjtése és közlése. A tankönyv a tanterv egyes témáit kisebb egységekre bontva ismerteti és tárja a tanulók elé. Kívánatos, hogy a könyv számos fejezetében érzékeltesse a megismerés folyamatát, a problémák felmerülését, majd azok megoldási menetét.  

A tankönyv gyakoroltató vagy másképpen munkáltató funkciója a szakirodalomban gyakran transzformációs szerepként szerepel.

Ez a funkció lehetővé (elvárttá) teszi, hogy a tanulók ne csupán megismerjék és megértsék, „megtanulják” az ismereteket, hanem a gyakorlatban alkalmazzák, használják is azokat, illetve gyakorlással jártasságok, készségek, képességek kialakulására és/vagy megszilárdítására is sor kerüljön a tananyag elsajátítása közben. Az értelmi nevelés mellett az erkölcsi nevelést szokták a leggyakrabban emlegetni – a tankönyv nevelő funkcióján belül is. Ez az erkölcsi szabályokra, normákra, erkölcsös életre nevelést foglalja magába, az erkölcsi tudatosság kialakítását, a hagyományos értékrend megismerése és tisztelete végső soron pedig a jellemfejlesztést jelenti.

Mindezek a szempontok figyelembevétele segíti a vajdasági magyar pedagógusokat a magyar nyelvű tankönyvekben is. A tankönyvek öt magánkiadó gondozásában jelentek meg, amelyek a Gerundium, Kreatív Központ, BIGZ, Klett, és NoviLogos, A magyar nyelv és irodalom tankönyvei, valamint a zenekultúra tankönyvek szerzői tankönyvek, amelyet az állami tankönyvkiadó adott ki.

Folyamatosan bővülő választék ez, lehetőség, ami segíti a pedagógusokat a munkában.

Köszönet a Tartományi Oktatási Titkárság és a Vajdasági Pedagógiai Intézet vezetőinek és munkatársainak, valamint a kiadóknak az együttműködésért, melyben partnerok voltak, hogy minőségi és tartalmas könyvek kerülhetnek a tanulók elé. Köszönet jár az új tankönyvek elkészítésében közreműködő magyar ajkú munkatársaknak, szerzőknek, illetve fordítóknak, lektoroknak, véleményezőknek, tördelőknek, műfordítóknak, konzultánsoknak, tanácsadóknak, illusztrátoroknak.

Nem utolsósorban pedig a Magyar Nemzeti Tanácsnak jár a köszönet, annak vezetőinek és munkatársainak, mert valóban nem egyszerű munka ez. Türelemmel, folyamatos munkával és kitartással a közösség szolgálatában állnak.

És ezzel még nincs vége, mert a tankönyvekkel összefüggésben vannak a tantervek és más pedagógiai tartalmak, melyek fordítása, lektorálása folyamatosan jelen van az MNT munkájában.

A közösség alázatos szolgálata. Ez a cél.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon