Szeptemberre készülünk

Gyors és szakmailag rendezett körülmények között álltunk át az online oktatásra a tavasszal. A  Magyar Nemzeti Tanács által szervezett távoktatás a Szerbiai Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium tervei alapján valósul meg a magyar anyanyelven tanuló diákok számára. A  Magyar Nemzeti Tanácsnak az elmúlt években kiváló kapcsolata alakult ki az iskolákkal. A kapcsolat a kölcsönös bizalmon alapul és ez lehetővé tette a gyors és szakszerű reagálást. Az őszre várható helyzettel sincs ez másképpen. Az MNT vezetése és munkátarsai „ csak” a dolgukat teszik. Már folyik a felkészülés az újabb felvételek elkészítésére. Az alsó osztályokban a magyar nyelv, matematika, a környezetismeret, valamint a természet és társadalom készül majd el, a felsősöknek pedig a magyar nyelv és irodalom, matematika, kémia, fizika, biológia, történelem és a földrajz.

A Szerbiai Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Minisztérium több modellt dolgozott ki a várható helyzetre való tekintetre, hangsúlyozva, hogy az oktatás bármilyen formájában megvalósulhat.

A döntést az iskolák vezetése -  gondolunk itt a pedagógusokra, a szakmunkatársakra és a dolgozókra, - valamint a szülők és a diákok hozzák meg. Fontos, hogy az iskolák már a megkezdett utat folytassák, gondolok itt a nyitottságra a szülőkkel való együttműködésre, mert csak ez adhat egészséges alapot az elkövetkező döntések meghozatalában.

A tervezet szerint a tanítás reggel 8-től kezdődik és este 20 órakor fejeződik be. Erre az általános iskoláknak is fel kell készülni. Gondolunk itt az óraszervezésre, a diákok és tanárok utaztatásra, valamint nem elhanyagolható tény az egészségügyi előírások betartása sem. Az már biztos, hogy ha online, vagy offline oktatást is választanak, akkor is be kell menni az épületbe, legalább egy felelés erejéig.

Az előírások szigorúak, egy gyermeknek négy négyzetmétert kell biztosítani, 15 diák tartózkodhat a tanteremben, valamint maszkot kell viselniük.

A tavaszi időszakban kiválóan teljesített a vajdasági magyar pedagógusközösség. Tapasztalatokat szerzett, rálátást egy olyan helyzetre, mely eddig még nem volt.

A szülők és a gyerekek is megtapasztalhatták az online oktatás előnyeit és hátrányait, otthoni szervezés, technikai feltételek biztosítása és megannyi nehéz, de ugyanakkor felemelő pillanatot is átélhettek.

Nem állítom, hogy az idei csengetés után olajozottan fog minden menni, de tudom, hogy ha közösen szülő, gyermek, pedagógus összefog és együttműködik, az eredmény nem maradhat el.

Újabb kihívás előtt állunk, a csengő meg fog szólalni szeptember 1-én, és tőlünk függ, hogy milyen hangon szólítja a közösséget tanulni, oktatni.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon