Reformok újra

StockSnap/Pixabay

A szerbiai oktatás folyamatosan reformok alatt áll. A Szerb Oktatási  Tudományügyi és Technológiai Minisztérium a 2018-as évben újabb nagyobb léptékű reformot vezet be. Ebben a változtatásban a gimnáziumok szerepelnek kiemelt fontossággal. A Szerbiai Oktatási Stratégiának a célkitűzéseivel igyekezett a munkacsoport összeállítani a gimnáziumok „reformját”. Megjegyzem, hogy a stratégia 2020-ig van érvényben. Három fő irányelvet vettek alapul a kidolgozásban:

  • Teljesség-a gimnáziumi oktatás fokozatos előkészítése  az újításra, hogy a pedagógusok és a tanulók a megfogalmazott stratégiai céloknak megfeleljenek (minőség, teljes lefedettség, hatékonyság, releváns tartalmak)
  • Választási lehetőség- nagyobb kínálat a választható tanítási tartalmak között, aminek a végkimenetele az lenne, hogy magasabb színvonalon legyenek felkészítve a tanulók, hogy tudják folytatni tanulmányaikat a felsőoktatási intézményekben, valamint az sem elhanyagolható, hogy a tanulók elégedettsége is nőjön az oktatási intézményekben
  • Interdiszciplina- tantárgyi tartalmak átjárhatósága, a tantárgyi sajátosságok figyelembe vétele alapján a tematikai összefonódások együttes oktatása, hogy funkcionális tudásra tegyenek szert és ezzel növelni a kompetenciákat

Új választható tantárgyak kerülnek bevezetésre, mint a Nyelvek, média és kultúra, Egyén, közösség és társadalom, Sport és egészség, Fenntartható fejlődés oktatása, Művészet és  tervezés , Alkalmazott tudomány, Geopolitikai alapismeretek , Gazdaság és ügyvitel, Vallás és civilizáció, A tudományos kutatás módszertana, Modern technológiák. Természetesen a régiebbi választható tantárgyak is megmaradnak ( Polgári nevelés/ Hitoktatás, és a második idegen nyelv).

Teljes átdolgozásra kerülnek a természettudományi tantárgyak és bevezetésre kerül a gyakorlat is nagyobb óraszámmal, mint például a biológia, kémia.

Az Oktatásfejlesztési   és Nevelési Intézet pedig a kidolgozott tervek alapján elkészíti a tanterveket az első osztályosoknak.

A miniszter álláspontja szerint nem fog senki munka nélkül maradni, mert a választható tantárgyak csomagból oktathat a pedagógus. A meglátása szerint az „ajándékbolt” fázis után visszatértek a gimnáziumok a régi jól bevált oktatási modellhez. Szükség mutatkozik a korszerű hozzáállásra. Az utolsó lépés pedig a nemzeti érettségi lesz és ezzel várhatólag befejeződik a gimnáziumok reformja.

Nagy lélegzetvétellel várjuk a reformok kezdetést.

„Az iskola (...) egy ideig szükséges, sőt elkerülhetetlen, de később elöl minden originalitást, a művész legnagyobb kincsét, melyet féltékenyen kell őrizni, mert legkönnyebb elveszteni.”

(Szinyei Merse Pál)

Négy év múlva remélem, megcáfolhatjuk  festőművészünk gondolatait.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon