Professzionális kántorképzés Vajdaságban is – hiányszakma, biztos állás

Még kimondani is sok, hogy már tíz éve folyamatosan létezik és működik Szabadkán a Zeneiskolában a kántorképző középiskolai szinten. 2007. november 8-án, csütörtökön a tartományi oktatási titkárságon elfogadták és aláírták azt a kezdeményezést és a hozzá csatolt tantervjavaslatot, amelynek célja, hogy Szerbiában a zeneművészeti szakközépiskolákban legyen egyházzenei oktatás.

Az elképzelés, hogy amint a középfokú zeneiskolákban van elméleti, zongora-, hegedű- vagy más hangszerszak, úgy legyen egyházzenei szak is ebben a képzési rendszerben.

Ennek pontos tanmenetét - 4 évre lebontva, részletesen kidolgozva - a titkárságon többszöri egyeztetés után elfogadták és a 2008/2009-es tanévben megnyílt az új szak az állami költségvetés által működtetett Szabadkai Zeneiskolában.

Mivel ez a szak katolikus és protestáns egyházzenei képzést jelent, így ennek elsősorban a Vajdaságban van komoly jelentősége. Érthető módon csak Szabadkán nyílt meg és működik folyamatosan. Terveink szerint Szabadkán indult 2008 őszén. Azért itt, mert szaktanárok voltak és vannak, és a feltételek is biztosítva lettek az új szak létrehozásához. Ez elsősorban is egy komoly orgonát jelent, ami elengedhetetlen az oktatáshoz és a gyakorláshoz. Ezt az orgonát az indulás pillanatától megkaptuk. Szakirodalom, jegyzetek, szaktudás pedig adva volt.

Átgondolva és megfontolva az igényeket mára látjuk, hogy Szerbiában egy középiskolai szak elegendő az igények kielégítésére.

Szerbiában sosem volt iskolai szintű, professzionális egyházzenei képzés. Intenzív kurzusok, nyári képzések, felnőttképzések ma is vannak, de egy komplex, érettségi szakdiplomát nyújtó középiskolai szintet jelentő oktatás soha.

Nagy újdonság volt tehát, hogy aki a nyolcadik osztály befejezése után középiskolába szeretne iratkozni, az 2008 őszétől beiratkozhat egyházzenére is.

A felvételi - mint a zeneiskolák más szakok esetében - zeneelméletből és szolfézsból van. Újdonság, hogy nem föltétel az alsó fokú zeneiskolai végzettség: nem kell elvégezni hivatalosan az alsó fokú zeneiskolát, elég, ha valaki magánúton tudott felkészülni.

Jelentkezhet, aki tehetséges, de nem volt lehetősége, hogy alsó fokú zeneiskolába járjon, ezért magánúton megszervezte magának a felkészülést. Elég csak jól teljesíteni a felvételi vizsgán.

Ha sikerül a felvételi, akkor a diák az iskolában a következő főtárgyakkal találkozik orgona (heti 2 órában, érettségi tantárgy), liturgikus orgona játék (heti egy órában),  Ó- és Újszövetség (két éven keresztül heti egy órában) vezénylés (heti 1, majd 2 órában), Gergelykorális (heti 1 órában négy éven keresztül), latin (csak egy évig, heti 1 órában), liturgika (heti 1 órában négy éven keresztül), szólóéneke (heti 1 órában két éven keresztül), partitúraolvasás (egy évig, heti 1 órában), karének (heti 2 órában négy éven keresztül).

Ezek a főtárgyak, ezek mellett közös tárgyak is vannak - mint a formatan, zeneelmélet, kontrapunkt, szolfézs -, melyeket más szakokra járó diákokkal együtt kell hallgatni.
 

Az érettségi orgonából és anyanyelvből van. Az érettségi egyben szakdiplomát is jelent, mellyel egyházzenészként (helytelen kifejezéssel élve kántorként is) el lehet helyezkedni bárhol Európában. Ugyanakkor a végzettség felkészít a továbbtanulásra is.

Elsősorban egyházzenét lehet továbbtanulni - Szerbiát kivéve minden más országban, mert Szerbiában felsőfokon egyházzenei oktatás nem létezik. Lehet orgona-, esetleg vezénylés tanszékeket itthon vagy külföldön választani. Ugyanakkor a továbbtanulást más egyetemi szakokon is lehetővé teszi, mint pl. a pedagógiai egyetemen. De tanulhat valaki teológiát is, tanulmányai végeztével pedig hitoktatóként és egyházzenészként (kántorként) helyezkedhet el.

Az egyházzenei szak már kilenc éve gyakorlatban is működik, de jelenleg sincs elegendő képzett kántor, s ezzel a kezdeményezéssel ezt a hiányt hosszú távon így pótolhatjuk.

A szabadkai székesegyház főállású kántort tud alkalmazni, de több plébánia jelezte (Szent Kereszt - Szabadka, Csantavér, Topolya, Doroszló stb.), hogy képzett egyházzenészeket keres, sőt biztos fizető állást kínál ezeknek az embereknek, de sajnos jelenleg semmilyen képesítésű egyházzenészünk nincsen, aki ezt a feladatot ellátna, vagy erre felkészülhetne.

2008 őszétől, amióta elindult ez a szak többen is érettségiztek már. Paul Dávid Topolyáról, Emina Tikvicki Szabadkáról, Kuktin Adrienn Szabadkáról, Szeles Anita Zentáról, Bárdos Krisztián Nagykikindáról, Varga Anna Magyarkanizsáról. Jelenleg pedig Becséről, Doroszlóról, Kelebiáról, Csantavérről vannak diákjaink és egy további diák már a felvételire készül Kelebiáról.

Itt szeretném megemlíteni, hogy közülük került ki főállású egyházzenész, kántor Adán! Az adai római katolikus plébánia főállásban foglalkoztatja. Ketten Újvidéken folytatták tanulmányaikat. Egyikük ma már a magiszter stúdiumát végzi és Szabadkán több templomban is egyházzenei feladatokat lát el. A másik tehetséges tanuló zongora és orgona szakon van Újvidéken, amíg magánéletében nem állt be örömteli változás, közel öt évig volt Kelebián kántor. Jelenleg a szakdiplomájára készül Újvidéken.  És olyan tanuló is van a fentiek között, aki az idén végez a tanítóképző szakon. Őbelőle a klasszikus, régi értelemben vett kántortanító lesz. Már négy éve Gunarason lát el kántori szolgálatokat. Egy tanuló Belgrádban van orgona szakon a zeneakadémián, egy másik pedig Debrecenben egyházzeni szakon folytatja sikeres tanulmányait.

Büszke vagyok erre a szakra és főleg arra, hogy egy röpke kilenc év alatt ennyi embernek adtunk érettségit és egy szakdiplomát a kezükbe.

Ezek az emberek, még ha nem is az egyházzenével fogják elsődlegesen a kenyerüket keresni, de szívükben viszik az egyházzene iránti szeretetet, tiszteletet és sok helyen, ha csak besegítenek is a professzionalizmus, igényes egyházzeni színvonalat tudják biztosítani.

Az életemben Vajdaságnak, ha csak ennyit hagynék hátra, már ez is egy kisebb életmű, amire emelt fővel tekintek vissza. Köszönet minden embernek, akik ezt támogatták, segítették. Különösen is Dr. Jeges Zoltán akkori oktatási titkár volt az, aki ezt a kezdeményezést felkarolta. Köszönet a Zeneiskolának Szabadkán, ahol ez a szak gyökeret verhetett. Köszönet a szülőknek és diákoknak, akik bizalmat szavaznak ennek a szaknak és gyerekeiket beíratják egyházzenére. 

Jelenleg pedig azért imádkozom, hogy vajdasági magyarok, katolikusok és protestánsok egyaránt legyünk annyian, hogy ez a szak legyen kivel és legyen kinek működnie.

Bátorítok minden plébánost, evangélikus református lelkészt, hogy segítsék a zenei kepeségekkel megáldott fiatalokat, hogy megismerjék és megszeressék egyházzenét. Fontos tudni erről a tanulási lehetőségről és segíteni a fiataloknak a döntésben, amikor majd középiskolát keresnek, hiszen ez egy megoldás lehet a képzett egyházzenészek felkészítésére és majdani alkalmazására.

Ne azon tépelődjünk, hogy milyen rossz a helyzet most, hanem áldozzunk arra, hogy 5-10 év múlva jobb legyen. Már most szakemberekkel dicsekedhetünk. Emeljük ezt a hivatást is professzionális szintre, becsüljük meg a képzett embereket, áldozzunk rájuk, mert csak így tudunk hosszú távon jól és hatékonyan működni.

http://pannonrtv.com/web2/?p=209614

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon