Miért is? Magyar oktatás? II.

Sajnos napjainkban úgy tűnik, felerősödtek a negatív jelenségek az oktatásban is, de ha leülünk, és jobban elmélyedünk, a témában egészen mást tapasztalunk. A médiákban, legyen az elektronikus vagy írott, folyamatosan bombázzák a közvéleményt az elégedetlenkedéssel, a hiányosságokkal és az elrontott megvalósításokkal. Nem tagadom, vannak ilyen történések és voltak is. De azt hozzá kell tennem, hogy amit most tapasztalunk az nem tegnap történt, ezek hosszú folyamatok eredményei.

Igen eredmények, mert hajlamosak vagyunk csak a rossz dolgokat emlegetni és rövidlátásunkkal pedig hirtelen döntést tudunk hozni érzelmi alapon, márpedig érzelmekkel nem lehet, sőt nem is szabad vitázni.

Azért indítványozom, hogy üljünk le és gondoljuk végig a lehetőségeinket, mert nem kicsi a tét. Nyelvünk, oktatásunk, oktatási hálózataink (óvodai, általános iskolai és középiskolai) megléte és továbbélése, tovább éltetése a tét.

Oktatási reform keretében iskolaigazgatóság alakul Szabadkán, melyhez Szabadka város mellett Topolya, Kishegyes, Ada, Zenta és Magyarkanizsa fog tartozni.

Mit is jelent ez számunkra?

Gondoljuk csak végig... eddigi „segítőink”, „támogatottjaink” nem igazán mozdultak ez ügyben. Meghallgattak bennünket és ennyi. Bólogatás is volt és ígéret, de soha ilyen magas szinten nem beszéltek róla.

Nekünk ez fontos,nagyon fontos hiszen itt él a magyarság többsége tömben. Átvitt értelemben lehet filozofikusan  is gondolkodni, ha erős a tömbben élő magyarság helyzete, akkor méltóképen és határozottan képviselheti a szórványban és a szigetben élőket.

Elszomorító, hogy a magukat „szakpolitikusnak” nevező mindent-ellenzők ezt nem látják!

A tankönyvekről szóló törvény alapján biztosítani lehet a szaktantárgyak magyar nyelvű oktatásához szükséges tankönyveket és egyéb felszereléseket.

Azért ha leülünk és elgondolkozunk, akkor feltehetjük a  kérdést, utoljára mikor lett szaktantárgyak tankönyvei kiadva ( gondolok itt a középiskolai tankönyvekre is)?

Az a vád gyorsan érhet, hogy voltak hiánypótló próbálkozások, egy-két tankönyv meg is jelent, de zömében a középiskolákban igen érdekes kiadásokból tanítanak pedagógusaink. Átfogóan még senki sem próbálta megoldani a helyzetet. Voltak kísérletek, ezt nem tagadom, de senki nem vette komolyan, ez a bólogatásban  és ígéretekben merült ki.

 Akkor üljünk le és gondolkodjunk!

Az elsődleges szempont a már meglévő rendszer, rendszerek működtetése, érdekeink védelme. Azonban az is tény, hogy nem kell semmit az államnyelven vizsgázni, egyik tantárgyat sem. Ellentétben néhány országgal, ahol szintén élnek magyarok.

Valójában csak dolgozni kell és építeni!

Valakinek/valakiknek  ez is gondot jelent! Elkeserítő!

Kibicnek semmi sem drága.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon