Miben segíthetünk? III.

Pixabay/Prawny

A mérések alapján, mely egy képet nyújt jelenlegi állapotunkról, igen tanulságos . A mozgásvizsgálat (motoros készségek) és a  vizuális képességek vizsgálata (vizuo- perceptuo-motoros készségek) mellett a harmadik terület a  beszédképesség vizsgálata volt.

Hangsúlyozom, hogy ezek a mérések csak felületesen érintették a területeket, de arra kiválóak voltak, hogy felmérjék a deficiteket.

A beszédképesség vizsgálata (nyelvi készségek)

A beszéd vizsgálata kiterjed a beszédprodukció és a beszédmegértés vizsgálatára. Kiszűri az artikuláció zavarait, a nyelvfejlődési zavarokat, a beszéd folyamatosságának zavarát, a beszédészlelés és megértés zavarát. A teljesen ép beszéd az írás és az olvasás elsajátításának a feltétele, így a tanulás alapja. Épp ezért fontos lenne, hogy minden gyermek ép beszédprodukcióval és beszédmegértéssel induljon iskolába.

A beszédképesség vizsgálata- nyelvi készségek: felméri a gyermek figyelmét, verbális emlékezetét, sorrendezési és fogalmazási készségét.

A szubtesztben a megfigyelő és verbális  reprodukáló készséget is vizsgálták. Fontos még a mondat ismétlése, számolás és történetalkotás valamint nyelvi sorozatok, melyek betekintést adnak a gyermek időbeli tájékozottságáról és a sorrendiségéről.

Miben segíthetünk?

Nézzük sorjában!

Öt éves kor után általában feltűnő fejlődés következik be. Gyermeke memóriájának befogadóképessége növekszik, és megjelenik a szándékos emlékezet. Az iskolába lépés időpontjában általában a gyerekek látási emlékezete az erősebb, szóbeli emlékezetük azonban még sokszor megbízhatatlan.

Következzenek a játékötletek. Itt a tél,  az ünnepek a család együtt van. Ne a technikai csodáinkkal játszunk, hanem egymásnak örüljünk és hívjuk egy-egy játékra családtagjainkat.

  1. Séta közben figyeljünk meg utcarészletet, kirakatot és hazaérve rajzoljuk le, versenyezzünk ki emlékszik több részletre.
  2. Mi változott meg? Pl. A szobában anya az ágyon ül, apa a fotelban. Kettőjük között a hugi a földön törökülésben, egy mesekönyvvel a kezében. Míg gyermekünk kimegy a szobából, gyorsan helyet cserélünk. Azt kell észrevenni, mi változott meg.

A beszédkészség  és a memória kiváló fejlesztése a mondókáink. Íme néhány példa:

Varjú károg

Varjú károg, fúj a szél,
Esik a hó, itt a tél.
Jaj, de nagyon hideg van
Ropog a hó alattam.
Vígan csúszik a kis szán,
Most örülünk igazán!

Havazik

Ha-ha-ha havazik,
He-he-he hetekig,
Hu-hu-hu hull a hó,
Hi-hi-hi jaj de jó!

Miért is jó mindez?

A közös  mondókázás legfontosabb hatásai:

  • segíti a gyermek és szülő közti bizalom és biztonságérzet kialakulását
  • fejleszti az érzelmi intelligenciát
  • bővül az aktív és passzív szókincs
  • támogatja a korai mozgásfejlődést
  • fejleszti a ritmusérzéket
  • segíti a zenei nevelés bevezetését
  • segíti az érzelmek átélését
  • megnyugtató a gyermeknek, szülőnek.

Figyeljünk egymásra !

Ne csak  az ünnepek környékén!

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon