Matehetsz kínálat

A mai iskolai szabványosított méréseknek – így a vizsgáknak és a teszteknek is – megvannak a maguk előnyei és hátrányai a tanulók és a pedagógusok számára is.  Az viszont vitathatatlan, hogy ha már mérünk, akkor azt érdemes jól csinálni. Szakmailag megalapozva és fókuszálva arra, amiről szeretnénk értékelést kapni.  A pszichés tulajdonságok – tudás, képesség, személyiség, motiváció – mérése tudomány. Jó lenne minél többet felhasználni az itt felgyűlt ismeretekből.  Az elvégzett mérések és az összegzéseket az oktatási folyamatba is be lehet kapcsolni. 

A hagyományos papír-ceruza tesztek a mai online világban egyre kevésbé használhatók csoportos tesztelésre. A korszerű, adaptív tesztek figyelembe veszik a kitöltő korábbi válaszait és így – bár mindenki más, más kérdésekre válaszolt – rendkívül gyorsan, pontosan és széles képességtartományban mérnek. Fontos, hogy ezeket az ismérveket ismerve, alkalmazzuk az online teszteléseket.

Meg kell tehát találnunk azokat a feladatokat, melyek illeszkednek képességeinkhez és így örömöt okoznak és motiválnak, előre visznek bennünket. Ez a munka folyamatos, folyamatosnak kell lennie.

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ), folyamatosan bővíti az online felületeken a tesztelések lehetőségeit. A bővítések és a feladatok elérése pedig az online felületen megtalálhatók, https://matehetsz.hu/magyar-tehetsegsegito-szervezetek-szovetsege .

A tesztek az emberek, a tanulók megismerésének speciális eszközei.

Ha adottak a körülmények akkor, ideális esetben úgy ismerjük meg egymást, hogy hosszú időn keresztül, változatos körülmények között, melyeket generálhatunk, vagy folyamatosan feljegyezzük a látottakat és a tapasztaltakat, és megfigyeljük egymás viselkedését és ebből próbálunk meg következtetéseket levonni a jövőre nézve. A képességtesztek ezt a megfigyelési folyamatot radikálisan lerövidítik, mert alkalmazkodva a kihívásokhoz egy területre fókuszálják.

Ahogy én látom a teszteket, úgy érdemes az iskolai tehetségazonosításban használni, mint egy újabb lehetőség, ahol a gyerekek megmutathatják valamilyen speciális tehetségüket.  Azonban rendkívül fontos, hogy ezt is csak egy elemnek kell tartani, ami abban segít bennünket, hogy a vizsgált személy képességeit minél több oldalról ismerjük meg. Ha az iskola önként vállalt és kedvvel végzett tevékenységek sokaságát kínálná a gyerekeknek, szakkörökként, vagy iskolán kívüli tevékenységként, akkor sokkal kevésbé lenne szükség ilyen eszközökre a gyerekek tehetségének megmutatkozására. Addig is azonban úgy érzem, minden újabb lehetőség hozzáad a tehetségazonosításhoz. Természetesen károsnak tartom, ha túlzásba visszük ezt és a jó teszteredmények eszközből célokká válnak.

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a vizsgák is egyfajta tesztek, melyek szélesebb rálátást adnak a személyiségre, de nem szabad felhasználni arra, hogy téves és messzemenő következtetéseket vonjunk le.

A Matehetsz oldalán található tesztek kifejezetten a gyerekek tehetségazonosítását szolgálják. és abban segít a tehetségpontoknak. Különös tekintettel az iskolai környezetre fontos szempont, hogy senki se érezze rosszul magát, ha különösen gyenge eredménye lett a tesztben, ezért számszerű eredményt csak a legjobbaknak adunk, de a tesztkitöltés végeztével mindenki kap egy letölthető szöveges visszajelzést az eredményéről.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon