A jó tankönyv

Általában azt a szokásos kérdést szokták feltenni ennek a téma kapcsán, hogy milyen a jó tankönyv.

A „milyen a jó tankönyv?” kérdésre nem olyan egyszerű választ adni. Mert természetesen az a jó és használható tankönyv az oktatás folyamatában, amelyiket tanár és tanítvány egyaránt nagy örömmel használ. Ez általános válasz és alapjában véve nem mond sokat, de a kereteket meghatározza. A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A jó tankönyv az együttnevelés segítője. Az oktatási és a nevelési folyamatban fontos szerepe van, de ne feledjük, mi a cél, ki a célközönség és azokat sem, akik átadják a tudást, vagyis vezetik a gyermekeket a tudás, tapasztalatszerzés útján.

A tankönyvválasztás közben mérlegelni kell az alábbi szempontokat. Legyen jól olvasható, könnyen érthető. Minden eszközével szolgálja a megértést. Ne tartalmazzon túl sok tényt, adatot, idegen kifejezések ne nehezítsék a megértést. Legyen alkalmas a tanulói önálló tevékenység serkentésére, segítse a differenciált osztálymunka megvalósítását. A szövegillusztráció szöveggel való kapcsolata és aránya ideális legyen, szolgálja a megértést.

Példaértékű a Magyar Nemzeti Tanács munkája, mondhatnám azt is, hogy az erőfeszítése, mert valóban nagy munka áll a magyar nyelvű tankönyvek elkészítése mögött.

Az idei 2020-21-es iskolaévre elészültek a magyar nyelvű tankönyvek,  összesen negyvenhat tankönyv készült el hat kiadó (Tankönyvkiadó Intézet, Gerundium Kft., Klett Kft., Kreatív Központ Kft., Bigz Kft. és a Novi Logos Kft.) jóvoltából. Az előkészületekben több mint 80 munkatárs vett részt (a Magyar Nemzeti Tanács által felkért szerzők, fordítók, lektorok, tördelők, illusztrátorok és grafikusok). Hatalmas munka volt és ahogy látjuk, nincs még vége, mert ebben az iskolaévben a harmadikosok és a hetedikesek kezdték az új programot.

Ki kell emelni, hogy a Magyar Nemzeti Tanács munkatársai és koordinátora már évek óta azon munkálkodnak, hogy megfelelő és színvonalas könyvek és munkafüzetek kerüljenek a nebulók elé és a pedagógusok kezébe. Az összehangolt és tökéletes érdekképviseletnek köszönhetően előremutató és a közösség számára fejlődési lehetőséget biztosító munka ez.

A Magyar Nemzeti Tanács az iskolákkal, pedagógusokkal napi szinten tartotta és tartja a kapcsolatot. Így pontosan tudja szervezni és koordinálni a tankönyvek fordítását, lektorálását, illusztrálását, és nem utolsó sorban a szerzői tankönyvek megalkotását.

A Vajdasági Pedagógiai Intézet, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság és a szerbiai Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium közösen tudta gyorsan és hathatósan intézni a magyar kisebbség ügyeit.

Elévülhetetlen a Vajdasági Magyar Szövetség képviseleti ereje ebben az ügyben, mert minden szinten képviselve van és tudja a közösség probémáit és annak a módját is, hogy érvényesíteni tudja azokat.

Köszönet mindenkinek a munkájáért, mert nagy munka volt ez!

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon