„Hass, alkoss, gyarapíts…”

Az „Alternatív történelemórák” szükségessége!

Kölcsey Ferencnek, a „Himnusz” költőjének „Huszt” című munkájában fellelhető és fentebb idézett tömör üzenetét tükrözi híven, a Rákóczi Szövetség „Alternatív történelemórák” című kezdeményezése is. Ellenben több felvidéki értelmiség és civil szervezet kifogásolja ezt, a minden téren hasznos valamint egyben építő és oktató jelleggel bíró elképzelést.

A magyar Országgyűlés a 2020-as esztendőt, a nemzeti összetartozás évének minősítette – a Trianoni békemű centenáriuma kapcsán – és ebből az alkalomból pedig a Szövetség szervezésében a korszakkal foglalkozó történészek vállalják, hogy egy-egy alkalommal ellátogatnak valamelyik Kárpát-medencei iskolába, helyi szervezethez, és ott előadást tartanak.

A rendezvény keretében 5 kiemelkedő előadóról van szó, név szerint Babucs Zoltán, Raffay Ernő, Köő Artúr és Szerencsés Károly történész, valamint Takaró Mihály irodalomtörténész.

Olyan értelmiségi egyénekről van szó, akik kiemelkedő szereppel bírnak és hatással vannak a jelen tudományos, oktatási és kulturális életére.  Az Rákóczi Szövetség emellett még azt szeretné, ha a helyi közösségek az előadás köré programot, például tanulmányi versenyt, kiállítást, színi előadást szervezzenek, mellyel egy összetett és tartalmas rendezvényre kerülne sor.

 

A kritikák, főképp Raffay Ernő és Takaró Mihály személyét érintik. Raffay Ernőt, aki az egykori hadügyminiszteri államtitkár volt, Takaró Mihályt pedig elsősorban az új magyarországi Nemzeti Alaptanterv kidolgozásában való újító szándékú részvétele miatt tartják kifogásolhatónak. A megfogalmazott ellenérzések érezhetően erősen átitatódtak politikai töltettel, ami már távolról sem érinti a tudományosság alapját.

A Rákóczi Szövetség eddigi tevékenységét és programjait egyrészt a tudományos gyarapodás, a kulturális szokások és hagyományok megismerése, másrészt pedig az egészséges nemzet(i) tudat és az összetartozás kialakulását, fejlesztését és ápolását szorgalmazta a magyarság körében, nemcsak a Kárpát-medencében, hanem a Diaszpóra program által szinte az egész világon.

Az „Alternatív történelemórák” igazi célja, az iskolás korosztály Trianonnal kapcsolatos ismereteinek elmélyítése - a történelem és az irodalom terén - olyan tudós személyek által, akik kiemelkedő teljesítményt és munkát mutattak fel, az adott tudományterületen az elmúlt időszakban. Az egész rendezvénysorozatnak minden bizonnyal ez biztosítaná leginkább a befogadhatóságát és hitelességét a hallgatóság részéről.

A Rákóczi Szövetség, mint civil kezdeményezés, mentes a politikai propagandától, a kirekesztő, a nyíltan antiszemita, a demokráciát megkérdőjelező és a revizionizmust éltető mindenféle magatartástól és megnyilvánulási formától. Távol áll a fiatal generációk ideológiai alapon történő befolyásolásától, vagy másfajta manipulációtól.

A jelenkor felnövekvő fiataljai számára, az elektronikus világ nyújtotta információdömping hatására, kiemelten szükség van olyan lehetőségeket teremteni, melyek alkalmával az egyes témák és kérdések kapcsán, az adott területen kiemelkedő és elismert szakember nyújtson biztos támpontokat, ösztönözve a történelem és közös múltunk megismerésére.

„A történelem körülvesz minket. Csak rá kell döbbentenünk az embereket. Ezáltal értjük meg, hol élünk.”
(Matt Haig)

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon