Generációk, oktatási terek

Egyre többet hallani a különböző generációkról, akik az elkövetkező évtizedekben majd kitöltik az oktatási valamint a munkavállalási tereket. A 90-es évek végén kezdett megfogalmazódni ez a „generációs” elmélet. Mint minden újat nehezen fogadta el a szakma (ma is vannak fenntartásaik), de a közélet szinte azonnal átvette. Mára már a média szinte napi szinten foglalkozik vele. Marketing generációnak is szokás nevezni, hiszen a vásárlóközönséget osztja több szinten, ellátva tulajdonságokkal, paraméterekkel.

Nézzük csak sorjában:

  • egyes generáció 1920-1939 között születettek- őket veteránoknak is hívják
  • Baby boom korszak 1940-1959 közé eső emberek, a név magáé beszél, sok születés, gyermekáldás jellemezte ezt az időszakot
  • X generáció az 1960-1979-es évek megnevezése
  • Y generációnak  1980-1995 között születetteket nevezik
  • Z generáció 1996- 2007 közé eső embereket tartjuk

Az Y generáció egy új típusú nemzedék, melynek kialakulásában a technika száguldó fejlődése játszott rendkívül fontos szerepet. Az Y generáció már egy fogyasztói társadalomba született bele, szüleik vagy baby boomerek, vagy az idősebb X generáció tagjai, akik nehezen, kemény munka árán küzdötték fel magukat oda, ahol tartanak. Hiába könnyíti meg azonban a technika az életüket, az Y nemzedék olyan világban vált felnőtté, ahol örökké sietnie, önmagát megvalósítania kell, karriert kell építenie. Az Y generáció a fogyasztói társadalom alakítója és húzórétege, akik tökéletesen eligazodva a legújabb trendek között, a legpergőbb ritmusban élik az életüket.

A Z generáció tagjai  tipikusan különböznek az előző generációk, főleg a közvetlenül megelőző Y generáció tagjaitól,egy új típusú nemzedék, amelynek kialakulásában a technika száguldó fejlődése játszott rendkívül fontos szerepet. Az 1990-es évek végén születettek és az annál fiatalabbak beleszülettek a digitális technológiák világába, amelyben már elképzelhetetlen élni a Web 2.0, mobiltelefonok, más digitális és kommunikációs eszközök használata nélkül. A Z generációra használt másik fogalom a „digitális bennszülöttek” kifejezés.

A Z generáció tagjainak, akik a XX.  századihoz képest egy új világban nőttek fel, teljesen megváltoztak a tanulási szokásai. Ez problémákat vet fel az oktatási rendszerben is, elsősorban a tanítási módszerek területén.

  • tanároknak nehéz átadniuk a tudásukat a fiataloknak, akik hozzá vannak szokva a gyors információáramláshoz
  • vizuális élmény utáni vágyából eredő gyors befogadás
  • azonnali hozzáférést követelnek az információhoz- ami gyakran felszínességhez vezet
  • hozzáértően kezelik a digitális eszközöket- néha jobban mint a tanáraik
  • nehezen motiválhatók

Sajnos az oktatási rendszerünk lassan, a Z generációhoz képest nagyon lassan változik. A gyerekek türelmetlenek, tanáraik idegesek. Egyre több tanárt, tanítót hallok, hogy a kezdés pillanatától (szeptember 1-e), már az iskolaév végét várja.

A gyerekek között pedig azt tapasztalom, hogy nem a tudásvágy hajtja őket az iskolába, hanem a közösségben való szerep. Valójában egy „facebook” osztályba érzik magukat.

Teljesen át kell alakítani az úgynevezett klasszikus módszereket és összességében kell tekinteni a feladatra.

Óvoda, általános iskola, középiskola, felsőoktatás és a munkavállalás. Valójában mi csak rész problémákat oldunk meg, egyszer már el kellene kezdeni egészében átgondolni a létező oktatási tereket. 

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon