Folyamat

„A világban mindenkire rá van bízva valami. Valami nagyon fontos.” (Lázár Ervin)

Lezajlott a nyolcadik osztályosok záróvizsgája, ami köznyelven a kisérettségi, amelyen három teszttel mérték a gyerekek megszerzett tudását: anyanyelvi, matematikai és ún. kombinált teszttel. Az eredmények olyanok, amilyenek. Vannak kiugróan jól sikerült eredmények, de  viszont vannak gyenge lábon álló eredmények is.

Ami számomra meglepő, hogy a szülők nagyon kevés érdeklődést mutattak a gyermekeik eredménye iránt.

Valószínűleg több oka is van ennek (pozitív kicsengés):

  • gyermekeik tájékoztatták az eseményekről
  • a világhálón követték az eredményeket
  • az iskola pontos és megbízható tájékoztatást adott a folyamatról. így felesleges volt az idegesség

Hát igen, de sejtjük, hogy ez nem így van. A negatív kicsengést most nem szeretném leírni, hiszen tudjuk azt anélkül is.

Természetesen a folyamat folytatódik. Szülők tájékoztatása, kívánság listák kitöltése, majd a besorolás és a végén az eredmények.

Teljességben akkor lesz vége, ha beiratkozott a gyerkőc az általa  kiválasztott középiskolába.

Akkor valóban kezdődhet a nyári vakáció. Érdemes azonban az egészet egy folyamatnak tekinteni.

Mert a beiratkozással valóban egy része lezárul a folyamatnak, de alapjában véve akkor kezdődik el.

Pontosabban egy komoly  rendszer kerül felderítésre. Középiskola, lehet szakiskola vagy gimnázium, ezek alapozzák meg az elkövetkező generációk gondolkodás módját, továbbtanulási lehetőségeket és jellemet formál.

Gyermekként lépnek be és fiatal felnőttként fejezik be az iskolát. Nem mindegy, hogy mit és ki tanítja a fiatalokat, de erről most nem nyitok vitát. Mindenhol vannak pedagógusok és vannak olyanok akik csak tanítanak.

A középiskolák jellemformáló ereje vitathatatlan, saját tapasztalatomból tudom, hogy a megszerzett tudás csak egy része az ott tapasztalt világnak, fontos volt a tanáraink útmutatása, órán kívüli mondataik. Bátorítások, hogy és miként tovább, ezek a fontosak. És nagyon fontosak.

Mindenkire valami rá van bízva, fontos és egyedi. Ebből a világból nő ki a jövő, az ötletek a kreativitás a tovább fejlesztés lehetősége.

Legyünk optimisták, adjunk magunknak és másoknak de főleg tanítványainknak is egy esélyt emberismeretből.

Mert dolgod van és azt  el kell végezni.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon