Felmérések

Állapot vagy nagyság megállapítása, amely egy személy, élőlény, tárgy, jelenség, dolog méretét, mennyiségi és minőségi tulajdonságait, értékét meghatározza. Bármilyen felmérésnek csak akkor van értelme, ha komoly hosszú távú következtetéseket és összefüggéseket tudunk levonni belőle. A szerbiai oktatási rendszer egy újabb felmérés előtt áll, vagy is ha pontosabban akarok fogalmazni, benne van.

A PISA vizsgálatok április 16-án elkezdődtek és előreláthatólag május közepéig tartanak. Szerbiába 8000 diák vesz részt benne ez 222 oktatási intézményt jelent.

A PISA felmérés, kutatás nem arra szolgál, hogy felmérje mennyire sajátították el az oktatási programot, hanem milyen mértékben teszi lehetővé az oktatási rendszer, hogy a diákok releváns, hasznosítható, funkcionális tudást sajátítsanak el.

A PISA vizsgálatokat az 1990-es évek végén hívták életre,  a célból, hogy az oktatási rendszerek teljesítését és egyéb jellemzőket mérjenek. A társadalmi elvárások megváltoztak, így az oktatási rendszert is igazítani kellett, kellene a közösségekben lezajló folyamatokhoz. Fontos a képességek birtoklása, úgy mint a szövegértés, alkalmazott matematika és alkalmazott természettudományok. A vizsgálat kérdéscsoportokba rendezve szerepelnek, összesen a teljes anyag kitöltése 810 percet vesz igénybe, de a tanulók a 120 perces változattal is találkoznak, ahol természettudományi- kollaboratív probléma megoldási (kollaboratív problémamegoldó képességnek az egyén azt a fajta kapacitását értjük, aminek segítségével hatékonyan bekapcsolódik egy folyamatba, ahol kettő vagy több résztvevő megkísérel megoldani egy problémát a megoldáshoz szükséges megértés és erőfeszítés megosztásával, tudásuk, készségeik és erőfeszítéseik egyesítésével), szövegértési- és matematikai feladatok várnak rájuk. A célcsoport pedig a 15 éves tanulók.

A teljesítményt mérő tesztek mellett a PISA kérdőívek segítségével több háttér információt is begyűjt, ami az oktatási rendszer komplexitásának feltérképezését segíti elő, mint pl.:

  • a tanuló családjának gazdasági, társadalmi és kulturális javairól
  • a tanulással kapcsolatos attitűdökről
  • a tanuló motivációjáról, tanulással kapcsolatos szokásairól
  • az intézmény anyagi és humánerőforrásairól
  • az intézmény vezetéséről
  • a döntéshozatali mechanizmusokról
  • az intézmények tanterveiről, az általa kínált tevékenységekről
  • a tanításon kívüli tevékenységekről.

Összességében 2019 végére kapunk egy adathalmazt, mely kiváló lehetőséget ad arra, hogy átgondoljuk az oktatási rendszerünket. Különösen fontos számunkra, hogy ebben az évben a zentai  Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium is részt vesz a mérésben. Ebben az intézményben csak magyarul folyik a tanítás. A tesztelésben 43 tanuló vesz részt és előreláthatólag az összesített adatokból kimutatható lesz a vajdasági magyar oktatás szintje is. Egyébként 12 magyar nyelven is oktató középiskola is beválogatást nyert a PISA felmérésbe.

Bízunk abban, hogy a nem csak adathalmaz lesz a vége ennek a tesztelésnek, hanem ebből tanulmányok, elemzések és ajánlások is születnek, mert változtatni kell ezt érezzük, látjuk és tapasztaljuk nap mint nap.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon