Diákutaztatás – Rákóczi Szövetség – nemzeti ünnepek

Oktatási intézményeink folyamatosan szervezik a gyerekek utaztatását. Lakóhelyről az iskolába, majd vissza. Kirándulásokat, természetiskolákat és tanulmányi utakat. Ezeket az utakat legtöbbször a tudás bővítése, helyszínen való megtapasztalás, a rekreáció és a tanulás kombinációja hívja életre.

A Rákóczi Szövetség által életre hívott program hasonló jelleggel működik. Huszonkilenc éve szervezik a diákutaztatást. Főbb ünnepeink köré, amely a magyarság szempontjából kiemelkedően fontos. Március 15-e, Október 23-a és Június 4-e – diákutaztatási lehetőségek nyitva állnak intézményeink előtt. Ezek az utak nem szokványos utak. Itt a megszerzett tudást valóban kibővítheti a tanuló és a tanár is, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez is lehetőséget ad.

A Szövetség ennek keretében 1994 óta anyagi hozzájárulást és szervezési segítséget nyújt Kárpát-medencei magyar középiskolák számára, amelyek készek arra, hogy a diákjaik egy csoportját a március 15-i nemzeti ünnepünk kapcsán a szomszédos országokba utaztassák, hogy ott részt vegyenek a helyi magyar közösség által szervezett ünnepségeken. Ez lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy megismerhessék a határon túli magyarság életét, kultúráját, és egyben jó alkalom az ottani magyar iskolákkal való kapcsolatfelvételre is. A magyar-magyar kapcsolatokhoz az is hozzájárul, hogy az elcsatolt területekről az Anyaországba utaznak diákok és az elcsatolt területekre is. Az ott megszervezett műsorokban részt vesznek a diákok és tanárjaik, egyben lehetőségek tárulnak fel a hely  szélesebb körű ismeretéhez.

Nekünk is van mire büszkéknek lennünk, mert a történelem valós nyomokat hagyott itt nekünk, amit felmutathatunk az ideutazóknak.

Hivatalosan több mint hetven rendezvény jeleníti meg a az 1848/49-es eseményeket, de valójában sokkal több, mert óvodáinkban, általános és középiskoláinkban is lesznek megemlékezések. Közös műsorokat tartanak Kárpátaljával, Partiummal, Erdéllyel, Felvidékkel, Vajdasággal, Muravidékkel és a Horvátországban élő magyarokkal.

Lélekben és most már valóságban is egy nemzet vagyunk! Nem volt ez mindig így, ezt soha ne feledjük!

 

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon