Diákcsere ,,magyarul"

Sorolhatnám a támogatásokat amit vagy közvetetten, vagy közvetlenül a magyar Kormánytól kapunk. Néha meg kellene állni és legalább megköszönni és nem hálátlanul  figyelembe sem venni.

Ami még fontosabb és a kapcsolatrendszereken is segít az a diákcsere program. A Kosztolányi Dezső Céltársulás  fontos, úttörő feladatot vállalt már második alkalommal. Április havában elindította útjára a II. Kosztolányi diákcsere programot.

A program során a tanulók egy határ átlépésével Vajdaságból és Drávaszög-Szlavóniából utazhatnak Pécsre, valamint fordítva Pécsről a déli határon túlra.
A programba idén négy pécsi iskola, a Pécsi Református Általános Iskola, a belvárosi Szent Mór Katolikus Iskola, a belvárosi Jókai Mór Általános Iskola és a patacsi Kovács Béla Általános Iskola kapcsolódott be.
A határon túli települések közül Doroszlóról, Tornyosról és Torontálvásárhelyről érkeztek vajdasági magyar vendégeink, míg Erdőd-Dályhegyről, Harasztiból, Laskóról, Szentlászlóról, Várdarócról drávaszögi és szlavóniai magyar fiatalok és kísérőik.

A Kosztolányi Dezső Céltársulást a Pécsi Tudományegyetem végzett és végzős hallgatói alapították 2015. szeptember 8-án. A Kosztolányi Dezső Céltársulás azzal a céllal jött létre, hogy az egész Kárpát-medence, ideértve hangsúlyosan az anyaországot és a határon túli területeket is, magyar nyelvű fiatalságát a szülőföldön történő boldogulásban segíteni és ösztönözni tudja. Tekintettel a szervezet névadójára, különös figyelmet fordítunk az egykori Dél-Magyarország, a 20. században Jugoszlávia (ma Szerbia, Horvátország és Szlovénia) területén élő magyar közösségekre, így a bácskai, bánsági, szerémségi, drávaszögi, szlavóniai és muravidéki magyar fiatalokra.

Aki tudja és tudni akarja, akkor annak felesleges elmondanom, hogy ez a kapcsolatrendszer, ami kiépül diák-diák, tanár-tanár, szervező –tanár-diák között egy életre meghatározó lehet. Nem is beszélve a családokról, ahol a gyerekek szállást kaptak. Szokások, hagyományok és a mindennapi élet rutinja keveredett.

Ez igazi közösség teremtés!

Ide kívánkozik az egyesület honlapján szereplő mondat:

„Megbízatásunk: a Nemzet”

Az anyaország számunkra, határon kívül élőknek mindig is szent és sérthetetlen volt. Az elmúlt években pedig hathatós támogatással segítette itt maradásunkat, megmaradásunkat és otthonteremtésünkben is kivette a részét. A mindennapi életben szinte már természetesnek vesszük, azokat a támogatásokat, amit nyújt számunkra. Az oktatás területén is segíti a magyar közösségek, családok életét.

Csak néhányat említek:

  • Vackor óvodai és beiskolázási program
  • Szülőföldön magyarul
  • Európa Kollégium
  • Ösztöndíjrendszer

A sor most a diákcsere-programmal bővült, magyarságunk épülésére és büszkeségére.

 

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon