Biztonságos iskolák, minden áron

Az elmúlt hetek felborzolták a kedélyeket, mert igaz távol tőlünk, de újabb iskolai lövöldözés volt. Ezúttal az Amerikai Egyesült Államokban. A   tizenhét halálos áldozatot követelő, február 15-i floridai mészárlás az Egyesült Államok történetének egyik legsúlyosabb iskolai lövöldözése. Alig másfél hónap telt el még csak 2018-ból, az Egyesült Államok már túl van az év nyolcadik hasonló incidensén, ha csak azokat számoljuk, amelyek során a fegyveresen kívül mások is meghaltak vagy megsérültek.

Messze van, nagyon messze tőlünk. Szörnyülködünk, elképedünk de valahol tudjuk, hogy nem itt a környezetünkben történt és részben meg is nyugszunk.

Már a felügyeleti lista is komoly védelmet kellene, hogy jelentsen a gyermekek számára, de a biztonságtechnikai eszközök (intelligens kamerarendszerek) is elengedhetetlen részét kell, hogy képezzék az intézmény védelmi rendszerének. A legfontosabb mégis, hogy az oktatási létesítményekben biztonsági feladatot ellátó személyek komolyan képzett szakemberek legyenek.

Egyáltalán nem mindegy, hogy ki vigyáz gyermekeink testi és lelki egészségére, épségére. Olyan felkészült szakemberek kellenek ezekbe a pozíciókba, akik képesek betartatni a szabályokat (például, hogy ki viheti el a gyermeket), tekintéllyel rendelkeznek, és tapasztalatukból kifolyólag képesek kiszűrni a rossz szándékkal bíró egyéneket. Természetesen ezalatt azt is értem, hogy kiszűrik a verekedő, kisebb tanulókat bántalmazó gyerekeket, szemmel tartják az iskola környékét is. Csak egy szakavatott szem képes észrevenni a magukat tanulónak álcázó drogdílereket az iskolák környékén, akik szintén komoly veszélyt jelentenek a felnövekvő generáció számára.

Az iskolaőr munkaköre összetett, empátiát, érzékenységet, nagyon jó kommunikációt, és főleg odafigyelést igényel. Ezek elsajátítása előképzettséget, sok tanulást, és tapasztalatot igényel. Egy képzett iskolaőr igazán komoly védelmet jelenthet az oktatási létesítményekben az ott tanuló diákok valamint tanárok számára, és mindeközben biztonságérzetet adhat a szülőnek. A külföldi tapasztalatok, minták jól mutatják, hogy mennyivel másabb munkakör ez, mint egy biztonsági őr feladatköre. Helyén kell kezelni ezt a kérdést – amíg nem késő -, és megfelelő képzettségű szakembereket alkalmazni, akik kellő gyakorlattal rendelkeznek az oktatási intézmények védelme területén.

Tapasztalatból tudom, hogy a biztonsági kamera már több esetben segített, hogy a „kisebb” ügyeket elintézzük, felfedezzük. Valójában nincsen kisebb és nagyobb ügy, hiszen minden az elejével kezdődik. Megfelelő, szakmai hozzáértéssel lehet csak megoldani és arra figyelni, hogy ne nője ki magát komolyabb problémává.

Újból a régi problémával találkozunk:

A tanárok le akarják adni az anyagot – de a gyerekek nem akarják felvenni többé. Szorongó gyerekekből, szorongó felnőttek lesznek. A kreativitás oldaná a feszültséget… a tudás helyett az érzelmi biztonság adja meg a biztos alapokat gyermekeinknek.

Az érzelmi intelligencia sokkal fontosabb a későbbi boldogulásban, mint az IQ; a gyereknek az érzelmi biztonságot kell megadni, nem pedig tanulásra hajszolni. A szorongó szülő „a legjobbat akarja” a gyerekének, magánóráról magánórára hajszolja, már az óvodában is vannak helyek ahol nem játszanak, hanem az iskolára készülnek a gyerekek. Pedig ez neki nem jó, és később sem lesz ettől sikeresebb.

Külön szektorrá nőtte ki magát az utóbbi években az iskolai biztonság kérdése a gazdaságon belül az Egyesült Államokban. A tágan értelmezett fogalom szerint, csak idén már 18 iskolai lövöldözés volt az országban, 2013 óta számuk elérte a 291-et. A szomorú események érzékelhető gazdasági hatással is bírnak, ám nem csak a biztonsági eszközök forgalma nő meg egy-egy eset után. Beléptető kapuk telepítése, golyóálló ablakok beszerelése, a tanárok tréningezése a vészhelyzetek kezelésére és a diákok menekítésére, állandó fegyveres biztonsági őrség megszervezése az intézményben, az iskolabuszok megerősítése: ezek a legjellemzőbb szolgáltatások, amelyeket az oktatási intézmények ilyenkor megrendelnek.

Több iskolában már elhelyeztek biztonsági kapukat, kamera rendszereket sőt járőrözés is sok intézmény körül  folyamatban van.

De elengedhetetlen az intézményben dolgozók lelkiismerete  munkája.

Ez fontos, nagyon fontos! Biztonság minden áron!

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon