A bábjáték fejlesztő hatásai

Amikor kézbe veszünk egy bábot, bizony nem mindig vesszük észre azonnal a benne rejlő lehetőségeket. Vajon mire jó az a süni, róka vagy nyuszi kesztyűbáb azon kívül, hogy köznapi értelemben eljátszunk vele egy történetet? Hihetetlenül sok mindenre! A bábozás nem csak szórakoztató, de rendkívül hasznos játék is gyermekünk számára.

A bábokkal történő mesedramatizálás, verselés, énekelgetés kiemelkedően fejleszti a gyermek beszédkészségét, de fantáziáját, gondolkodását is.

Azon túl, hogy meghozza a gyermek beszélőkedvét, mikor maga is kezére húzza a bábot, a tiszta kiejtésig, a tagolt, példa értékű beszéd utánzásáig szerteágazó fejlesztőértékkel   bír.

 

Nagyon fontos, hogy a felnőttek igyekezzenek mindig mintaszerűen megszólaltatni a szereplőket! Még a kedves, elesett kismadár se beszéljen pöszén, gügyögve, idétlen hangszínen. Mindemellett fontos a bábok karakteréhez illő, kifejező hangszín.

Bábozás alkalmával jól fejleszthető többek között a gyermek ritmusérzéke is. Az énekes, mondókás bábozás során az egyenletes lüktetésre sétáló, táncoló maci csemeténket is magával ragadja és ő is ringatózni, tapsolni kezd a ritmus hatására. 

Bábozás közben megjön a gyermekmesélő és versmondó kedve. Még azok a gyermekek is kedvet kapnak a meséléshez, verseléshez a bábok segítségével, akik korábban nem, vagy csak alig érdeklődtek a gyermekirodalom e formája iránt. 
 

A kisebb gyermekek leginkább azokat a mesés történeteket kedvelik, melyekben saját életük mozzanatait vélik felfedezni. Hihetetlenül élvezni fogják, ha a maci, nyuszi hozzájuk hasonló módon szintén fogat mos, reggelizik vagy óvodába megy. 

A bábjáték sokoldalú, komplex hatása miatt nagyon alkalmas módszer a gyermeki személyiség fejlesztésére. A bábjáték a gyermek számára elsősorban játék, tehát felhőtlen örömet jelent. Így játékos módon sajátít el ismereteket, teremt kapcsolatot a világgal, a közeli és a távoli környezettel, s élményeit, benyomásait játékosan dolgozza fel. Amellett, hogy önfeledten játszik, észrevétlenül rendezi a külvilágból szerzett ismeretanyagot, s gyakorolja a logikus gondolkodást.

A bábjáték azért hatásos, mert:
 

  • képszerű, s ez megfelel a gyermek vizuális beállítottságának,
  • dramatikus, ezért megfelel a gyermeki léleknek,
  • mozgásra épül a cselekménye, a gyermek a saját mozgásához hasonló mozgásokra jól reagál, s a mozgásos élmény örömet jelent számára,
  • jelképes, s így a bábjáték a jelképes, mesei történésmódjával a gyermek gondolkodásmódjának jobban megfelel.
  • csodálatos, mert az élettelen bábu megelevenedik, élni kezd, s ez a csoda újból átélhető valóság. A varázslat a gyermek előtt történik meg, s még akkor is élvezi, ha a bábut ő maga mozgatja.
  • az érzelmek kivetítését, lereagálását biztosítja, elfojtott vágyakat, indulatokat, érzelmeket lehet kiélni, félelmeket feloldani.
  • művészi erejével hat.

Miért is fontos számunkra ez?

Mert 2017-ben elkezdődött a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program, ennek keretén belül 129 óvoda kapott játéksarkot és a játéksarokban helyet kaptak a bábok is.

Az óvodafejlesztési program kiemelt figyelmet fordít a Kárpát-medencei magyar óvodapedagógusok szakmai kompetenciafejlesztésére és didaktikai továbbképzésére is.

A Magyar Nemzeti Tanács lebonyolítja ezeket a nagyszerű fejlesztéseket, melyeket  Magyarország Kormánya  nyújt a délvidéki magyar óvodáknak.

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon