Rétegződések, hajtások

Pannon RTV

December tizennyolcadika van.

Az Újvidéki Rádiót hallgatom – Huzsvár László nyugalmazott nagybecskereki megyéspüspökkel készített interjút –, épp akkor kapcsolok oda, amikor pappá szenteléséről mesél, első szolgálatáról, miként került Topolyára, aztán, hogy miként tudott együttlélegezni azokkal a közösségekkel, ahová elszólították, elküldték, áthelyezték.

Miként próbált mindenütt otthonra találni s így otthonába tudni fogadni minden egyes betérő lelket.

Püspök urat, (ahogy azt ő nevezte) a bánsági egyházmegye első püspökét, december 14-én a nagybecskereki Nepomuki Szent János-székesegyház kriptájában helyezték örök nyugalomra.

A temetést búcsúzás előzte meg – engesztelő gyászmise, számadás, összegzés: fáradhatatlan teremtőerejéről, küzdésvágyáról és küzdelmeiről, áldásos életútjáról, szerkesztő/főszerkesztői szigoráról és elvhűségéről, nevelői munkájáról, barátról és paptársról, olyan valakiről, akinek kincsestára a lélek az emlékezet és áhítat kamráiban találtatik, és amely nem távozott el, ami biztos, hogy nyomtalan nem marad, nem maradhat.

Akármennyire is szenvelgőnek hangzanak a fentiek, tudnunk kell beszélni felgazdagodásunkról, szükséges, hisz szüksége van annak, hogy képesek legyünk összegző módon felmutatni, miként vagyunk azok, akik vagyunk, akikké lettünk.

Nem mi, egyes egyedül, de közösségeink, baráti körünk, őrsünk, végvári harcostársaink. Hiszen Ő is, Huzsvár László hitet, hazát és házat, közösséget, intézményt hagyott hátra és örökségül az utókorra. S igen, fontos, hogy tudjunk élni vele: a közösség házaival, központjaival, szakrális és ünnepekkor is otthont nyújtó helyeivel, megszentelt tereivel, közösségek által kivívott és megteremtett értékekkel és lehetőségekkel.

Talán helye és ideje is van most az erről való szónak így, a reményt erősítő és megújító közelgő ünnep és kihirdetés közelében.

 

Tegnap, december 17-én

Hertelendyfalva adott otthon a Dél-bánáti karácsonyi szokások és betlehemes játékok találkozójának. A huszadik alkalommal megrendezett összesereglésnek.

Ezt nekik, a mára már maroknyi rendíthetetlen és az együvé tartozást véresen komolyan gondoló dél-bánsági közösségnek szükséges megköszönnünk. Idén legfőkép Györfi Sándornak, a szervezést felvállaló Dél Pacsirtái Gyermekkórus karnagyának.

Talán nem mellékes megemlíteni, hogy

a rendezvény plakátján egy több mint százéves, betlehemezéskor készült fotó látható, ha jól tudjuk, Sándoregyházáról lett felgyűjtve, ott lapult sokáig a gazdag és megőrzött családi fényképalbumok valamelyikének a mélyén. Mily fontos volna ezekből az össze- és felgyűjtött képekből valamiféle képeslaptárat összeállítani!

Itt, ezen a helyen fontos megemlíteni, hogy a pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület, a déli végek egyik fontos központja az idén ünnepli hetvenéves évfordulóját. Gratulálunk nekik!

S ekképp köszöntjük és köszönjük:

  • a kispiaci Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesületnek az elmúlt ötven évet,
  • az oromhegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület harminc évadát,
  • a magyarkanizsai Tisza Néptáncegyesület két évtizedet felölelő munkásságát,
  • a tiszakálmánfalvi Petőfi Sándor Művelődési Egyesületnek a tevékeny másfél évtizedet!

A jubileumi ünnepek mellett fontosak az apró lépések is:

  • a kelebiai Gaál Ferenc Magyar Művelődési Egyesület maholnap ünnepli fennállásának első évfordulóját, első születésnapját. Az elmúlt egy év elvitathatatlan érdemeket mutat. Nekik is kötelességünk megköszönni!

December tizennyolcadika van.

300 napja hunyt el Bányai János. Még mindig elemi erejű a hiánya, még mindig nem lehet teljes a felocsúdás.

Még mindig visszhangzik (hogyne visszhangozna az, amit több mint ötszázszor hangzott fel), hogy Olvastam egy könyvet. Pontosabban az űr visszhangzik vissza, annak a mérhetetlensége, hogy mi van, mi lehet helyette.

Talán egy jól válogatott hanglemez… egy méltó füzetmelléklettel együtt. Az Ő hangja(i), az ő tekintete(i) író(k)ról, könyv(ek)ről, prózá(k)ról. Születésekről, biztatásokról és bizakodásokról.

Helyeinkről és helyünkről a mi világunkban, tájunkban – benső és tapintható kultúrföldrajzunkról.

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon