Közös érték, örök érték

Hosszú egyeztetések és az azt követő előkészületek nyomán, 2019 decemberében Zentán is megalakult a lokális hatással bíró Zentai Értéktár Bizottság, több vajdasági település kezdeményezését és példáját követően. A megalakulásának, több más mellett, az apropója az volt, hogy korábban szintén Zentán alakult meg a Vajdasági Magyar Értéktár Bizottság (VMÉB) is.

A Vajdasági Magyar Értéktár Bizottság (VMÉB) feladata, hogy a létrehozandó szakbizottságokkal együttdolgozva szakmailag segítse és ösztönözze a helyi értéktárak munkáját, továbbá szervezze a fellelhető nemzeti értékek azonosítását és döntsön a külhoni nemzetrész értéktárba bekerülő nemzeti értékekről.

A VMÉB létrehozása egy következő lépése annak az értékgyűjtő mozgalomnak, amely 2015 óta szerveződik Magyarország Kormányának Földművelésügyi Minisztériuma és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatása és koordinálása mellett, ezáltal is bekapcsolva a határon túli értékgyűjtést a magyarországi folyamatokban. A Bizottság állandó szakmai partnere a Magyar Nemzeti Tanács által társalapított Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, amely ellátja a bizottság adminisztrációs feladatait, működteti a „www.ertektar.rs” honlapot, PR feladatot lát el, állandó kapcsolatot tart fenn a Helyi és a Tájegységi Értéktár Bizottságokkal.

A Zentai Értéktár Bizottság feladata, hogy megszervezze a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldje azt a vajdasági értéktárba. Ilyen Zentához köthető érték lehet valamely magyar kulturális örökség, hagyomány, tárgyi emlék, épített- és természeti környezet, sporttörténeti vagy akár gasztronómiai is. A kezdeményező szerepet a Thurzó Lajos Művelődési - Oktatási Központ vállalta fel, de a szakmaiságot és a szakmai színvonalat ebben az esetben is a VMMI biztosítja, mint háttérintézmény.

A tél kezdetén megalakult Bizottság 11 főt számlál, melynek tagságát főként intézményi vezetők, tanárok, néprajzkutatók, történészek és kertészmérnökök alkotják, a szakmai sokszínűség és igényesség jegyében. A Bizottság elnöki tisztét Hugyik Richárd, a Thurzó Lajos Művelődési – Oktatási Központ igazgatója tölti be.

A megalakult Bizottságnak évente legalább 2 alkalommal kell üléseznie - de ez lehet akár több is - ahol a helyi polgárok által tett ajánlásokat kell fogadni, ami természetesen valamilyen módon Zentához tartozik. A beérkezett előterjesztéseket már előre lefektetett kritériumrendszer alapján kell meghatározni, analizálni és magasabb szintre terjeszteni.

A városban bárki tehet ajánlást - aki felnőtt korú – ehhez nem szükségeltetik szakmai vagy más cenzus.

A közeljövőben a Magyar Szó napilap hasábján, illetve a közösségi oldalakon és elektronikus felületeken fog megjelenni egy felhívás a polgárok részére, melyben az Értéktár Bizottság felkéri a lakosokat, hogy gyűjtsék össze az általuk értéknek vélt természeti, kulturális és történeti örökségeket, és azt nyújtsák be majd a megadott módon a feltüntetett címre.

Itt a lehetőség, fedezzük fel értékeinket, hiszen ezt csak azok értik és tudják, akik itt nőttek fel és itt élnek. Értékeink felkutatása és lajstromba vétele nem más, mint közösségünk és nemzetünk építése, megörökítése az utánunk jövő generációk számára és a jelen békés és prosperáló együttélésének is az alapja, hiszen Illyés Gyula szerint is:

„Csak az a nép tud tisztelni más népeket - azok szokásait, hagyományait - amely a sajátját is megbecsüli.”

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon