Határokon túl, határtalanul

A Nemzetpolitikai Államtitkárság Határtalanul! diákutaztatási programját 2010-ben hívták életre, azzal a céllal, hogy az anyaországi gyerekek, diákok már idejekorán részt tudjanak vállalni a magyar-magyar kapcsolatok építésében, személyes kapcsolatok kialakításában, elmélyítésében.

Alapvető fontosságú a nemzeti öntudat és önazonosság, valamint a magyarság, mint nemzeti keret megértésében. Maga a program, a nemzetpolitika által kitűzött célokat fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! program, a nemzeti összetartozás tényleges és kézzelfogható letéteményese.

A pályázat keretében a magyarországi iskolák tanulói, az állam támogatásával, osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.

2010 óta megközelítőleg 100 ezer magyarországi diák vehetett részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon. 2016-ban a programra 1,9 milliárd forint állt rendelkezésre, melyből 2015-ben 1,29 milliárd forint került kiírásra.

A 2019-es évben megújult, sőt kiegészült a Határtalanul! pályázati lehetőség. Immáron a Magyar Kormánynak köszönhetően a határon túli, köztük vajdasági iskolák is pályázhattak anyaországi vagy más határon túli területekre történő kirándulásokra.

Ezzel a kiegészített lehetőséggel a vajdasági tanulók előtt is megnyílt a lehetőség, az út, hogy az utazások alkalmával kapcsolatokat hozzanak létre, sőt, saját kapcsolatok kiépítésével, a nemzet összetartozásának ügyét is szolgálják.
Messzemenően a kapcsolatépítésen túl, a gyerekek egy életre szóló élményt szereznek, tanulhatnak a helyi, történeti, kulturális és közösségi létről, valamint a magyarság közös, nemzeti értékeiről és egységéről is, szabadon s kötetlenül.

Ahhoz, hogy egy nemzet erős legyen, szilárd alapokkal valamint rendíthetetlen és összekapaszkodó fiatalsággal kell, hogy rendelkezzen.

„Ébredjetek föl, Magyarok! Váljatok Nemzetté! Legyetek újra nemzet!” (Adjátok vissza a hegyeimet! c. film)

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon