Hamvazkodás fejfájás ellen

avagy gondolatok hamvazószerdára

Véget ér a farsang, és megkezdődik a nagyböjti időszak. Bizonyára sokan várnak rá, mivel mára már szokássá vált, hogy a 40 napos böjt idejét az egészséges táplálkozásra való törekvéssel és a legkülönfélébb diétákkal igyekszünk tartalommal feltölteni. Valamiképpen a természet télből való ébredése a megújulás és megújítás feszültsége olyan hatással van ránk, mely azt eredményezi, jó lenne nekünk, magunknak is részt vennünk ebben a megújításban, megújulásban.

Többen a méregtelenítésben és a fogyókúrákban találják meg ezt a kapcsolatot a természettel, de azért hadd tegyem hozzá, méregteleníteni, diétázni és fogyózni lehet az év bármely szakaszában, a nagyböjt messze nem erről szól.  

„A hamvazószerda a nyugati kereszténységben a nagyböjt kezdőnapja, a húsvétvasárnaptól visszaszámolt 40. hétköznap. Mozgó ünnep, legkorábbi lehetséges időpontja február 4. és a legkésőbbi március 10. Ez a farsangi időszak utáni első nap. A húsvétot megelőző nagyböjt hossza Jézus 40 napos böjtjét követi. A nyugati egyházban (mivel vasárnap, az Úr napján nincs böjt) a húsvét előtti negyven hétköznapra terjed ki, a szombatokat is beleértve; így – mivel az ebbe az időszakba eső hat vasárnap nem része a böjtnek – kezdőnapja, a hamvazószerda a húsvét előtti 46. napra esik. Neve onnan származik, hogy az őskeresztények vezeklésként hamut szórtak a fejükre, ez a 12. századtól az egyházi szertartás része lett (hamvazkodás). Hamvazószerdán – elsősorban a katolikus egyházban – szentelt hamuból (melyet az előző évi virágvasárnapi körmeneten használt barka elhamvasztásával állítanak elő) keresztet rajzolnak a hívők homlokára, az alábbi mondatok egyikével: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel”, illetve „Térjetek meg és higgyetek az evangéliumnak!” II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg ezen a napon, ez a szokás a katolikusoknál mindmáig fennmaradt.”

Bár a protestáns egyházak „csak” megemlékeznek hamvazószerda ünnepéről, mégis szívesen hozzák fel példaként a „katolikus szokást”, a hamvazkodást, főként a hozzá tartozó bibliai igével karöltve: „emlékezz, porból vagy, és porrá leszel”.

Ez az ige az, ami a böjt tartalmát, a böjthöz való helyes hozzáállást bemutatja. Benne van az emberi elesettség és elveszettség, az Istenhez fűződő szoros kapcsolattól való szándékos, vagy „véletlen” eltávolodás, de az imádságra, bűnbánatra való meghívás, az Istennel való kapcsolatunk rendezésének lehetősége is.

Ha ehhez az ételektől való tartózkodás, a méregtelenítés és a diéta is kapcsolódik, az csak segítheti a nagyböjti tartalom és cél megvalósulását, de önmagában, lelki tartalom nélkül mit sem ér.

Ezért hasznos és építő tartalom a néphagyomány gondolata hamvazószerdával kapcsolatosan, amikor azt mondja ki, aki hamvazószerdán hamvazkodik, nem fog fájni a feje! Mennyire kétértelmű és tartalmas gondolat ez! Lehet egyszerűen értelmezni tartalmát, de lehet nagyon is komolyan. Főleg akkor, ha a hamvazkodásnál a benne meglevő igére figyelünk! Porból vagy, semmi vagy, mégis Isten előtt kiemelt érték, de ahogyan a por porrá lesz, úgy hagyjuk majd magunk mögött mindazt, ami földi, múlandó. Ezért fontos a böjt előtt meggyőződnünk a böjt tartalmáról, és a böjti célokat így felállítani. Megállni, meggondolni, rendbe rakni, lemondani, újraértékelni, megtérni, imádságos életben lenni, egyszóval rendezni az Istennel való kapcsolatunkat.

Aki elindul Isten útján, bizonyára nem fog fájni a feje!

Azon az úton nem az az emberség van, amely egyszerűen szólva a gyalázatos magatartást foglalja magába, hanem az maga a szeretet és boldogság útja. Ott nincs helye azoknak a cselekedeteknek, amitől fejfájást okozhatnánk magunknak. És valóban, ha a nagyböjtre így, tartalommal gondolunk és készülünk, a szó legszorosabb értelmében élhetjük át: „Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel”!

Járd végig a böjti utat, a végén érkezz meg a golgotai kereszt tövébe, újraértékelve, átértékelve életedet. Térj meg és higgy az evangéliumnak!  

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon