Szent István napja

A kisebbségi lét magával hozza az Anyaországhoz való ragaszkodás különlegességét. Az elmúlt száz év ezt még hangsúlyosabbá teszi. Nagyszüleim, szüleim folyamatosan ezt erősítették meg bennem, s a családomban. Nem hangosan kell kifejezni gondolatainkat és soha nem sértőn, hanem dolgozni és tenni a feladatunkat, amire hivatottak vagyunk. Tanítani, gyógykezelni, aratni vagy eltenni a befőtteket télire. Mindenkinek megvan a saját dolga. Midennap megéljük magyarságunkat, nyelvünkben és álmainkban is. Ez így van rendjén.

Magyarságunkat minden áldott nap megéljük harcos kisebbségi létünkben.

Semmi sem magától érthetődő, még ha úgy is tűnik.

Magyar nyelvű tagozataink megléte, középiskolai hálózatunk fenntartása, az anyanyelvű tankönyvek elkészítése, továbbképzések megszervezése, a kulturális hagyatékunk megélése, a civil szervezeteink fenntartása, nem beszélve az online oktatásról - mind folyamatos kihívások elé állítanak bennünket.

De tenni kell a dolgunkat!

A Vajdasági Magyar Szövetség teszi is a dolgát, minden szinten. Ez elvitathatatlan.

Ma, Szent István napján érdemes visszalapozni a történelem nagy könyvében. Tenni ezt azzal a szándékkal, hogy erőt merítsünk és továbbra is utat mutassunk a közösségünknek. A közösségünknek, amely kiváló potenciállal rendelkezik, hiszen dolgos, alapos és megfontolt utat tudhat maga mögött. S ezzel az elszántsággal kíván továbbra is fejlődni, építkezni, élni és megélni.

A támogató Anyaországunkkal szorosan karöltve.

Minden nap meg kell élni Szent István országát. Mert nem a határ szabja meg nemzettudatunkat. Dédapáink szellemisége tovább él bennünk és gyermekeinkben.

„Mi egy vérből valók vagyunk!”

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon