Segítő Mária

A 2020-as év nehezen indult, a járvány teljesen elbizonytalanította a lehetőségeket. Szűz Máriához fohászkodtak a falu lakói, imádkoztak, hogy ne tegyen kárt a vírus a közösségben. Falvainkra, így Buránysorra is az elöregedés a jellemző. Sok az idős, nyugdíjas és egyedülálló ember. Először csak beszéltek róla a helyiek, hogy jó volna a szoborállítás, mert akkor itt is lehetne imádkozni, kérni a segítséget. S így, egy kis közösség a bezártság, a korlátozások ideje alatt, megfogalmazta magának, hogy Segítő Mária szobrot állít. A gondolatokat szervezés követte, lassan összeállt a kép.

Međugorjeból hoztak egy Mária szobrot és elkezdődött az adakozás és a gyűjtés. Jobban mondva adakozás, hiszen nem voltak házalók, hanem mindenki tudta a faluban és a környéken, hogy mire készül e kis közösség.  Aki ahogy tudott, segített: anyagokat hoztak, földmunkát végeztek, áramot és vizet adtak és voltak olyanok, akik pénzzel segítették az elképzelés megvalósulását.

Zenta község önkormányzata is felfigyelt a tettre kész lakosság munkájára és nem beleszólva, hanem segítő jobbot nyújtva, a közösség igényeit figyelembe véve adott segítséget, nem kérkedve, hanem csendben szolgálva a közösséget. A Móra István Művelődési Egyesület, pedig keretet adva a történetnek, segítette a cél megvalósulását.

Hihetetlen erő van még ebben a közösségben. Buránysor alig számlál 300 lakost, de most is megmutatta, hogy ha összefognak, nagy dolgokra képesek. Tisztelet a szervezőknek, akik időt nem sajnálva rakták össze a történetet. Kövezés, a talapzat megvalósítása, maga az anyagok beszerzése, a tábla festése, a megfelelő szöveg kitalálása és a környezet szebbé tétele.  Igazi kirándulóhely lett, ahol az idősek és fiatalabbak is a délelőtti, vagy délutáni sétájuk alkalmával leülhetnek és imádkozhatnak a teremtőhöz.

Fogadalmi szobor ez, mert a közösség megfogadta, hogy a járvány helyzetben csak a mélyen gyökerező hit az, ami segítséget ad és nyújt. Csak akkor tudunk emberként megmaradni, ha azt, amit őseink ránk hagytak, tiszteljük és méltóan, máltóságteljesen gyakoroljuk, mert ennek van rendszere és ez a mi magyar hitünk.

Felüdülés volt látni, hogy mindenki a maga módján, de tett a közösségért. Az elkészült Segítő Mária szobor mindenkinek felemelő érzés, mert részese volt a történetnek.

Bármikor, ha arra jár, vagy majd unokái arra járnak, mindig tudják, hogy ez ennek a kicsiny falunak az összefogásából sarjadt.

Visszatekintve történelmünkre, mert e kicsiny falunak is van történelme, mely a magyarságban, nyelvünkben él és tetteinkben. Sokszor nem a nagy szavak számítanak, hanem azok az emberek, akik névtelenül, de formálják a közösséget és hisznek nemzetünkben és vallásunk gyökereiben.

Köszönet így névtelenül is mindenkinek, mert ha kicsit is, de formálták történelmünket.

„Boldogasszony Anyánk, régi nagy Patrónánk!

Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:

Magyarországról, édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!”

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon