In Memoriam

2012. szeptember 8.

A napom szokásosan indult mindaddig, míg reggel 8-kor meg nem csörrent a telefonom. A Kecskeméti Onkológiai Intézet volt. Csak annyit mondott az egyik orvos: fogadja őszinte részvétem, Dolinszky Árpád az éjjel elhunyt. Nekem kellett értesítenem az férj, édesapa, nagyapa nélkül maradt családot, de a püspöke nélkül maradt Evangélikus Egyházunkat is...

Immár 5 éve ennek a tragikus eseménynek. De tisztelettel és méltósággal emlékezünk a ami napon is, hiszen amink van – egyházunk és családunk – mind az ő érdeme!

 

Dolinszky Árpád 1949-ben született a felvidéki Sajógömörön. A pozsonyi Hittudományi Egyetemen magisztrált, majd 1976-ban a kötelező káplánvizsga és lelkésszé szentelés után gyülekezeti lelkészi szolgálatra kapott kinevezést. Egy év lelkészi szolgálat után a Délvidékre költözött, ahol a kúlai, a nagybecskereki és a kikindai gyülekezetben végzett lelkészi szolgálatot.

1981-ben az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház esperesévé választják, majd 1998-ban az ő vezetésével alakul vissza az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház Szerbiában- Vajdaságban. A szerbiai egyház zsinatának püspök-elnöke, 1998-tól szuperintendense. A kommunista időkben, a szlovák evangélikus egyházba erőszakkal egyesített magyar evangélikus egyház önállóságáért szállt síkre, azután pedig az egyház intézményi-gyülekezeti erősítésén dolgozott.

Dolinszky püspök a lelkipásztorkodáson túl a vajdasági magyar közélet egyik meghatározó alakja volt. Számos közéleti szerepvállalása mellett legfontosabb a vajdasági magyarság országos kisebbségi önkormányzatában, a Magyar Nemzeti Tanácsban az aktív részvétele. Dolinszky Árpád a keresztény ökumené harcosa volt: jó kapcsolatot ápolt a szerb ortodox, a római katolikus és református egyházakkal is.  

„Dolinszky Árpád úgy tudott közügyet szolgálni, hogy a legnehezebb pillanatokban is megőrizte a derűt, mondataiban mindig megcsillant a remény, éppen úgy, ahogy az őszi napfény megtalálja a helyét – váratlanul, sokszor huncutul, bátran, ragyogva.“ Pásztor István

 „Noha, mozgalmunk nem feltétlenül volt egy állásponton az utóbbi néhány évben általa képviselt közéleti tényezőkkel, elismeréssel adózunk mindazért, amit pályafutása során tett a közösségért.“ Magyar Remény Mozgalom”.

Nyugodjék békében!

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon

Friss cikkek