Kitérő...

avagy a budapesti Pride fesztivál evangélikus vonatkozása

Soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen címmel gondolatokat fogok megfogalmazni. Valahogy távol áll tőlem, egészen olyannyira, hogy kellemetlen érzés ezeket a kis billentyűcskéket nyomogatni azzal a céllal, hogy a saját „evangélikusaimtól” egy kicsit elrugaszkodjak...

Merthogy az történt, hogy megrendezésre került a pride fesztivál Budapesten. Ezzel olyan szinten van csak gondom, hogy messzemenően nem támogatom, és erre konkrét okaim is vannak... Ilyen fesztivál szerte a világban van rendszeresen, sőt nálunk, Belgrádban is. Igaz, „itthon” becsületesen megverik az ott résztvevőket, de ez most másodlagos.

A gondom ott kezdődött, amikor tudomást szereztem arról, hogy az evangélikus.hu-n, a Magyarországi Evangélikus Egyház hivatalos honlapján, 2017. július 17-én megjelent a következő című cikk: „Öt ok, amiért keresztényként ott voltam a Pride-on”. (http://www.evangelikus.hu/170717-kotoszo)

Szabad világban élünk, szabad akarattal, szabad gondolkodással és szabad véleményformálással. Sőt ezek szabad kinyilvánításával is. Hát akkor hadd vélekedjem én is!

A szerző – és most előre elnézést kérek a fogalmazásért – pont olyan, mint az eddigi irományaimban említett prozelita szektások, akik a Szentírás „kiragadott” igehelyeivel támasztják alá „bölcs” gondolataikat. Ilyet nem lehet, és nem is szabad tenni! Ha már a Szentírást idézgeti, tudhatná a Szentírás tanítását, világos, érthető és egyértelmű megfogalmazását az egyneműek közötti kapcsolatokról!

„Összesen hét olyan rész van a Szentírásban, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. Az Ószövetségben két elbeszélés található, valamint két tiltás a törvénykönyvben, míg az Újszövetségben három alkalommal a páli levelekben kerül elő. Isten mondanivalóját így összegezhetjük: a homoszexuális cselekedet bűn, aki az ő népéhez tartozik, az nem lehet részese ennek. A mózesi törvény egyértelműen szól: „Férfival ne hálj úgy, amint asszonnyal hálnak. Utálatosság az.” (3Móz 18, 22) Pál apostol a Rómaiakhoz írt levelében szintén elítélően ír azokról az asszonyokról, akik „felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel”, ill. azokról a férfiakról, akik „elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban.” (Róm 1, 27)

A korinthusi levélben egy bűnlistát találunk, amelyek az Isten Országából kizáró cselekedeteket sorolják fel. Az Újfordítású Biblia két kifejezése (bujálkodók, fajtalanok) egyértelműen a homoszexualitásra utalnak, amint azt egy angol bibliafordítás világossá is teszi, míg Károli is a „pulyák” ill. „férfiszeplősítők” szavakat használja. Az első szó jelentése a passzív, a második az aktív homoszexuális tettre utal (férfiakkal fekvők). Isten Igéje itt egyértelműen állítja, a homoszexuális cselekedetekben résztvevők nem örökölhetik az Isten Országát!”

A szeretet és együttérzés itt kevés. Az Isten világos parancsát megszegők jobb, ha nem akarják inkább belemagyarázni a „Jézus szeret téged” érzést olyan dolgokba, melybe nem való. Inkább nevezném mindezt Istenkáromlásnak, de csak úgy, halkan megjegyezve.

A betegségből meg lehet gyógyulni, és a bűnös mivoltunkból is ki lehet kerülni! DE! A bűn büntetést von maga után! „A bűn zsoldja a halál” (Róm 6,23).

Szeresd felebarátodat, mint magadat! Jaj, de szeretjük idézgetni... De például hol van a nagy parancsolat első fele? Szeresd az Urat a te Istenedet! Azzal szereted, hogy bűnnel próbálod „áldani”? És különben is, „a bibliai parancs szerint annyira tartozunk szeretni embertársainkat, mint önmagunkat. De nem jobban. Márpedig a Szentírás a heteroszexuális emberek számára éppúgy tartalmaz etikai korlátozásokat a szexuális élet területén, mint a homoszexuális hajlamúak számára. Hiszen – többek között – tiltja és elítéli a prostitúciót, a házasságon kívüli szexet, a vérfertőzést vagy a házasságtörést. Ezeknek a bűnöknek az esetében sem ad felmentést, hogy „felnőtt emberek szabad döntése nyomán” követik el őket, vagy nem kultikus tartalommal.” 

Róm 12, 8: „Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.” Ha lehetséges... amennyire tőlünk telik....

Mélységes szégyen, hogy ilyen tartalmú cikk jelenhet meg az Ige Egyházának hivatalos honlapján! Mélységes szégyen, hogy Biblia ellenes álláspontot fogalmaz meg az „Ige Egyháza” a Reformáció 500. évében. Már ha ez a hivatalos álláspont, tekintettel arra, hogy az oldalon kommentelők feltették ezt a kérdést, de válasz nem érkezett!

Isten óvjon mindnyájunkat! Erős Vár a mi Istenünk!

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon

Friss cikkek