Haza, bajtársiasság és testvériség

XXI. Rákóczi Összmagyar Középiskolás Tábor, Sátoraljaújhely

Az elmúlt hétvégén ért véget a II. Összmagyar Középiskolás Tábor, a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontban, a Rákóczi Szövetség szervezésében.

Összesen mindegy 350 diák és kísérőtanáraik fogadták el a Rákóczi Szövetség meghívását, szerte a Kárpát-medencében működő helyi szervezetekből. Érkeztek középiskolások Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, az Anyaországból és természetesen szép számban Délvidékről, azaz Vajdaságból is.

A rendezvény valódi célja, a gyermekek táboroztatása mellett, a kárpát-medencei magyarajkú fiatalság közös alapjának, kapcsolatainak kialakítása és építése, a magyar kultúra ápolása és megszilárdítása a jövő nemzedékei számára.

Maga a tábor és a programok hat napig tartottak. A szervezők és csoportvezetők kirándulásokkal, néptánccal, könnyűzenei programokkal, sportfoglalkozásokkal, valamint csapatépítő vetélkedőkkel és játékokkal készültek a fiatalság számára. Előadásokra is sor került, mely keretében kiemelkedő  tudós egyéniségek és politikusok beszélgettek kötetlenül a gyerekekkel, a mai magyarság helyzetét taglalva a határokon túl, az egységes magyar nemzetről és a  jövőbeni lehetőségekről. Az érdeklődő tanulók számára ismeretterjesztő és más bemutató előadások is megrendezésre kerültek.
A kirándulások alkalmával, a közelben lévő  és történeti jelentőséggel bíró helyszínekre, településekre látogattak el a táborlakók, kiváltképp a névadó, II. Rákóczi Ferenc Nagyságos Fejedelem életével és ténykedésével kapcsolatosan. Így több más mellett, az érintett pontok között szerepelt a fejedelem szülőfaluja Borsi és második nyughelye Kassa, de még Sárospatak, Füzéri vár, Ruszkadobó, Nagyszelmenc, Tőketerebes és Imreg.
A mindennapra jutó, változatos és színes programok mellett, a csapatvetélkedők, az igazi megmérettetéssel és versengéssel együttesen, az élményekkel való gazdagodást és az új barátságok kialakulását is szolgálták.

Nagy köszönet és hála illeti a Rákóczi Szövetséget azért, hogy évről évre mind több programot és lehetőséget biztosít gyermekeinknek - immáron mind nagyobb és nagyobb számban  vajdasági fiatalok részére is – ezzel is erősítve az anyanyelven való tanulásba és az anyanyelv használatába vetett (jogos) hitet, közösségépítést és a nemzeti öntudatot.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon