Békák és gólyák élveboncolása

Ugyanannak a mocsárnak a lakói a gólya és a béka is, mégsem egyformán látják ugyanazt a vidéket.

Az egyik sunyin brekeg, a másik meg riszálva kelepel.

Mindkettőnek igaza van a maga módján. Megvan a békák igazsága, meg a gólyáké is.

Mert az igazság is relatív fogalom… Nem létezik igazság, csak interpretációk, magyarázatok, nézőpontok.

Vannak azonban repülő békák és brekegő gólyák, ha az állatmesénket kiterjesztjük a vajdasági magyar közéletre.

Ők azok, akik nyílméreg békaként is kéményre akarnak fészkelni és röpülve szeretnének letojni mindent,

és van gólya, amely legyek után nyújtogatja a nyelvét és a víz alatt búvárkodik.

Az a fontos, hogy magukról azt hiszik, hogy ők a tökély és az igazság megtestesülései.

Miért nagyobb a (vajd)magyar közösségen belüli torzsalkodás, mint a külső érdekérvényesítő harc? Miért erősebb az egymással való leszámolás, mint a közösségért vívott csata? Miért jobb önmagunk ellen szurkolni, mint együttesen fellépni. Végül meg lelépni...

Jaa! Az egyéni érdek. A sérelem. Az utálat. Az irigység…

Éppúgy zavar az öncélú rivalizálás, mint a basáskodó kizárólagosság. Kicsiben is, meg nagyban is.

Sok a „parasztvakítás” és a félremagyarázás, tudniillik a rosszat előbb elhiszi mindenki, mint a jót.

Magamutogató szenzációhajhászásban merül ki sokak közszereplése, úgy mint az MM, a VMDK és az MPSZ, akik véleményét gyakran ellenőrizetlenül továbbítja, közreadja a média.

Az igazi közszolgálatiságnak a békamerüléstől a gólyaszárnyalásig kellene terjednie és őszintén kitálalnia, ha valami ténylegesen helytelen, nem fellökve a híg trágyalevet, hogy elszagosodjunk mindannyian.

Hiányolom a megalapozott, kritikai újságírást a vajdasági magyar médiában.

Pl.

Folyik a VMSZ-ellenes rinyálás Zentán már hetek óta, hogy a magyar és szerb nyelv ismeretét miért nem tette a közigazgatási dolgozók számára kötelezővé a közigazgatás szervezéséről szóló szabályzatban.

Fogalomzavar és amnéziás az ügy, mert a hivatalos nyelvhasználatot az alapszabály lefektette (mondhatnám: lefektettük már régen), a munkaköri leírása minden közigazgatási dolgozónak tartalmazza a két nyelv ismeretének feltételét (ki van akasztva a városháza hirdető táblájára),

de szerintem sokkal távolabbra mutató a VMSZ-nek azon célkitűzése, hogy az állami szervekben ne csak tudjanak magyarul, hanem a közösségi részaránynak megfelelően legyenek is jelen a közösségünk tagjai.

Nem erről kellene inkább beszélni?! Ez nagyobb harcot igényelne és nem az önmarcangolást szolgálná, hanem az építkezést.

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon