Agymosás 1.

Itt az idő, ismerkedjünk!

Csütörtök este van. De nem a szokványos csendes, nyugodt este. Valami hang szűrődik be az ablakon. Úgy tűnik, mintha valamiféle koncertre készülnének a város főterén. Mi lehet ez? Gyorsan utánanézek. Hoppá, nem is akármi a keresés eredménye! Szerbiai turnéjuk zárásaként Szabadkán koncertezik az „Adonai Band”, egy tíz éve működő „keresztyén” rockegyüttes. A szervezők, érintettek sorában megtalálható a baptista gyülekezet, a niši székhelyű „gyermekmisszió”, mellyel szoros kapcsolatban van több történelmi egyházban szolgáló lelkipásztor is... De azért, ha belemászunk a történet mélyébe, ott már igen furcsa dolgokkal is találkozhatunk, hiszen a golgotások is megjelennek, összemosódva történelmi keresztyén egyházzal...

Nem mintha az lenne minden vágyam, hogy a rendrakó szerepét felvállaljam, vagy egyáltalán érintsem, de azért a „koncserto” arra motivál, hogy elindítsak egy néhány cikkből álló sorozatot, mellyel megpróbálok segítséget nyújtani mindazoknak, akik bizonytalanul állnak az „egyházak” sokasága előtt.

Mindenekelőtt azonban ki kell térni a megnevezésekre is, tekintettel arra, hogy több ember kést ránt a szekta szó hallatán...

Az Ágostai Hitvallás megfogalmazásában: „egyház az, ahol az evangéliumot tisztán hirdetik, és a szentségeket helyesen (biblikusan) szolgáltatják ki.” Az Egyházak Világtanácsa (EVT) ezt mondja: Keresztyén egyházak közé csak azok az egyházak tartoznak, akik Jézus Krisztust Istennek és Megváltónak ismerik el, és amelyek elfogadják az Apostoli Hitvallást (Szentháromság).

Szektáknak azokat a közösségeket nevezzük, akik Biblián kívüli tanaikkal prozelitizmust, és missziót végeznek más egyházak felé. Több közülük olyan tanításokat hirdet, amely a Bibliától távoli, ún. víziók által kapták a vezetők ezeket. Az Egyház történelmét elvetik, mert abban nem találják meg az ő igazságukat.

A sort egy olyan szektával kezdem, melynek „térítői” elsősorban a szabadkai kórház környékén „toboroznak”, de nagy bátorsággal és elszántsággal csengetnek be otthonainkba is. Ők a Jehova tanúi.

Eredeti nevük a „Millenial Dawnism” – „ezeréves királyság hajnala”. Később változtatták Őrtoronyra. 1931-ben vették fel mai nevüket: Jehova tanúi Ézs. 43, 12 alapján: „Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok!” A történelem folyamán sokszor csak Jehováknak hívták őket. Charles Taze Russel (1852-1916) alapította.

  • Szerintük nem a Bibliának van autoritása, hanem az Őrtorony című újságuknak, mely 55 nyelven jelenik meg 90 millió példányban.
  • 1950-ben jelent meg a Bibliafordításuk „New World“ – Új Világ címen. Ebben a következő szavakat cserélték ki:​

Gyülekezet – szervezet

Igehirdetés – tanítás

Isten - Jehova

  • A vérátömlesztést vér fogyasztásnak minősítik, és elvetik, nehogy megszegjék a törvényt. 3Móz. 17, 14-et idézik. (itt jegyzem meg, hogy nagyon stílusos tőlük a kórház környékén „téríteni”, mert ha csak a vérátömlesztés menthet meg egy beteget, azt megtagadják...)
  • Jézus Krisztus visszajöveteléről tanítják, hogy már visszajött láthatatlanul 1914-ben. 

Ezzel szemben a Biblia tanítja, hogy Jézus láthatóan és valóságosan fog eljönni: Jel.1,7.; Mt.24,30.; Lk.17,24.

  • Tanítják aSzentháromság tanát, de a Szentlelket nem tekintik teljes tagjaként.

A Biblia erről világosan tanít:

Mt. 28,18-19.; 2Kor. 13,13.; Róm.15,30.; Mt. 3,16-17., Jn. 20,28.; 1Jn. 5,20.; ApCsel. 5,3-4.

  • Jézus Krisztus istenségét, azzal, hogy kimondják: „az első századokban senki sem tekintette Jézust Istennek.“ (WATCH TOWER BIBLE and TRACT SOCIETY, 1989, 16. oldal)

Ezzel ellentétbe kerülnek a Szentírás tanításával: Róm.1,4.; Jn.20,28.; Róm.9,5.; Jn.1,1.; Kol.2,9.; 1Tim.3,16.

  • a Szentlélek istenségét, de nem, mint személyt, hanem mint Istennek ható erejét látják benne. Személytelen erőt látnak benne.

A Szentírás mégis világosan tanítja a Szentlélek Istenségét: ApCsel..5,3-4.; Ézs. 6,8-9.; ApCsel. 28,25-26.; Jer.31,31-34.; Zsid.10,15.

  • a halál utáni életet, azzal, hogy a lélek hasonló a vérhez. Tanítják, hogy ez a világ örökké fennmarad, nem lesz új, és csak a jehova tanúi élnek majd tovább.

Mást tanít erről a Szentírás: Mt. 8,12.

Tudjuk, hogy a Biblia beszél új égről és új földről: 2Pét.3,13.; Ézs. 66,22.; Zsid.12,26-27.

  • „Tanítják, hogy Jézus már itt van a világon, de nem mutatkozik, mert a sátán görcsösen ragaszkodik uralmához. Krisztus jelenlétének a hirdetői. Tanítják, hogy a sátán hiába erőlködik, mert a világ úgyis összeomlik fokozatosan, a bűnösök megsemmisülnek, az igazak pedig a megújult és paradicsommá változott Földön fognak szellemként örökké uralkodni. Erre az uralomra a keresztyének nem léphetnek be, csak Izráel népe és a jehova tanúi. Tagadják a világi hatalmat és a törvényt, fegyvert nem fognak, ellenségei minden vallásnak és egyháznak.“ (Vallástörténeti Kislexikon)

 

Íme, egy rövid ismertető. Segítség ahhoz, hogy kivel álljunk szóba, és kit engedjünk be az otthonunkba. Olvassuk át nyugodtan a fentebb található bibliai igehelyeket, és mérlegeljünk mi magunk.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon

Friss cikkek