,,Együtt dolgozni" – A Vajdasági Magyar Jogász Egylet

Interjú Nyilas Mihállyal

Nyilas Mihály  a tartományi kormány alelnöke, oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi  titkár, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökségének tagja. Korábban Magyarkanizsa polgármestere volt, így politikusi munkájában az önkormányzati – az átlagemberek életét érintő kérdések, problémák is közvetlenül megtalálták. Szakmai tapasztalatot, mielőtt politikusi pályára lépett, ügyvédként szerzett. Pályáját  jogászként a szabadkai Budućnost bútoripari vállalatnál kezdte mint a gyár jogásza, de volt Magyarkanizsa Község Bíróságának bírája is. Szerteágazó szakmai tapasztalata alapján választották meg a Vajdasági Magyar Jogász Egylet elnökének.

Interjúnk középpontjában az egylet és a szakma szerepel, a szakma, ami Hivatás. Mindenki, aki olyan szakmát választott és tanult, amit szeretett volna, az élete végéig szeretni fogja amit csinál, hivatásként éli meg a munkát. Így interjúnkat nem csak jogászok figyelmébe ajánljuk.

 

  • Mikor fogalmazódott meg annak az igénye, hogy létrehozzák a Vajdasági Magyar Jogász Egyletet és ezt miért érezték szükségesnek?

"Nem ütik a jogászt agyon, mert a jogász vasból vagyon ..." – nem véletlenül szól így a magyar nóta. Mi úgy találtuk, egy civil egyesületbe szerveződve, ettől még csak erősebbek lehetünk. Ez különösen fontos most, amikor a Vajdaságban egyre fogy magyar, a magyar jogász is. Jogász berkekben meg már évek óta mondogatjuk, létre kell  végre hozni a mi egyesületünket is. Most térünk át a szavakról a tettekre.  

  • Az egyletet tizenketten alapították. Kié volt a kezdeményező szó és milyen szempontok alapján alakult ki az alapítók köre?

Alapító tagjaink ábécé sorrendben:  Berényi Ernő, Búcsú Árpád, dr. Dudás Attila, dr. Fejős István, dr. Letsch Endre, mgr. Miavecz Béla, Nágel János, Nyilas Mihály, Szakállas Zsolt, Szilágyi Miklós, dr. Szűcs Magdolna és dr. Várady Tibor.

Közös ötletünk volt az alapítás és a szakma különböző területeiről, a tartomány különböző részeiből valók vagyunk, meg a korosztályunk is különböző, és ez van jól. Egyedül joghallgató nincs közöttünk, de örömünkre annál többen vannak az új tagjaink között.

  • Olvastam, hogy kezdeti célkitűzésük egyelőre a tagok toborozása. Hol lehet Önöket megtalálni, kinéés hogyan lehet jelentkezni?

Taglistánkon nemcsak az alapítók szerepelnek, névjegyzékünk folyamatosan bővül. Máris több, mint hatvanan vagyunk. Céljaink megvalósításához sokan kellünk a tevékenységek hordozóiként és haszonélvezőiként egyaránt. A kezdet kezdetén vagyunk és most legfontosabb feladatunk, hogy mielőbb meggyőzzük a vajdasági magyar jogászokat, hogy köztünk a helyük. Mindenkit szeretettel várunk! Akár Önt is, aki jogászként most épp a Jó reggelt, Vajdaságot böngészi. Ha egyetért a leírtakkal és azonosulni tud céljainkkal, köztünk a helye! Hogyan válik tagunkká? Igen egyszerű az eljárás: www.vmje.rs honlapunkon a TAGFELVÉTEL menüpontra kattint, egy kis kitöltősdi és 24 órán belül már meg is van a tagság, amint az Elnökség elektronikus szavazással jóváhagyja és erről e-mailben értesíti Önt!

  • Mit tartanak az egylet kiemelt feladatának?

Hogy önkéntes alapon összefűzzük e gyönyörű szakma és hivatás magyar művelőit a Vajdaságban,

mindannyiunkat, akik bírók, ügyészek, ügyvédek, közjegyzők, végrehajtók, ezek munkatársai, vállalati, intézményi, közigazgatási jogászok, vezetők, közéleti szereplők, tudományos dolgozók, jogászok bármilyen munkahelyen és munka nélkül, vagy joghallgatók vagyunk. Mindannyiunkat, akik a Vajdaságban vagy attól távol élünk, de vajdasági magyaroknak valljuk magunkat.

Mit szeretnénk?

Egybe szerveződve, egyénileg és közösségileg erősödni. Erősödni szakmailag. Erősödni a magyar jogi szaknyelv használatában. Erősödni kapcsolatrendszerünkben. Egyengetni és segíteni fiatal kollégáink életpályáját, átadva tapasztalatainkat és folyamatosan dolgozva az utánpótláson és az utánpótlással. Együtt dolgozni a minőségi jogászmunka, szakmánk becsülete és elismertsége érdekében.

Egymást szakmailag támogatni és segíteni, ötvözve a jogelméletet és -gyakorlatot. Véleményeinkkel, ötleteinkkel és javaslatainkkal a jogalkotási folyamatokban részt venni.  

Felvenni a kapcsolatot és együttműködni a hasonló hazai, magyarországi, határon túli magyar és külföldi szervezetekkel. Tanácskozásokat szervezni a nekünk fontos témákban. Mielőbb kiadói tevékenységbe kezdeni és pótolni a vajdasági magyar jogi szakirodalomban jelenlévő űrt. Szakmánkkal jobban és eredményesebben segíteni a magyar emberek és a magyar közösség boldogulását szülőföldünkön.

Komoly szerep jut majd a honlapunknak (www.vmje.rs). Most még csak kedvcsináló, de komoly terveink vannak vele! Egyletünk motorjának, munkánk fő mozgatójának szánjuk. Tagjaink Vajdaság egész területéről, sok-sok településéről kerülnek ki. A találkozóink,üléseink és tanácskozásaink között, vagy akár ezek helyett, folyamatosan tartanunk kell a kapcsolatot.

A távolságok miatt persze nem ülhetünk össze klubhelyiségben hetente egyszer Újvidéken, vagy máshol. Honlapunknak kell lennie a virtuális klubhelyiségünknek, egy olyan élő felületnek, amely legyőzi a távolsági- és időkorlátokat. Ezért fórumokat szeretnénk létrehozni szűkebb és bővebb szakterületenként, vagy érdeklődési körökként (munkajog, polgári jog, büntetőjog, pénzügyi jog, közigazgatási jog, kártérítés, ….) vagy akár a betöltött tisztségek vagy munkahelyek szerint (bírók, tanárok, jogalkotók, titkárok az iskolákban, ….) és minden tagunk szabad választása szerint vehet részt hozzászólóként vagy csak olvasóként, egyszerre akár több ilyen fórumban is. Egy fórumon belül témákat nyitunk a különböző bennünket foglalkoztató kérdések megvitatására. Honlapunk ez mellett tartalmazza majd az egyletünk munkájához és egyáltalán a jogászi munkához kötődő, a tagjaink számára fontos és hasznos egyéb információkat is.

  • Ön, mint az egylet elnöke, milyen tervekkel és elképzelésekkel vágott bele a hatéves megbízatásába?

 Ahogyan azt tagtoborzási akciónk is sugallja, nem egy egyszemélyes vagy néhány személyes civil szerveződést akarunk életre hívni. Ezekből van már éppen elég.

Ezért elnökként az olyan csapatmunkában hiszek, ahol minden tagunk, aki aktív (főleg proaktív) szeretne lenni, esélyt is kap erre. Könnyű lesz, mert szerteágazóak a lehetőségek, rengeteg a szakterület és a teendő, sokan megtalálják majd önmagukat a szervezetben.

Egy sikeres hatéves időszak után, amely során a Vajdasági Magyar Jogász Egyletnek sikerül megvalósítania sok mindent céljaiból, és meghatározó és erős magyar civil szervezetté válik a tartományban, biztosan az is körvonalazódni fog, ki lesz csapatunkban az a fiatal jogász, akinek majd az elnöki stafétabotot továbbadhatom.

 

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon