Szellemi küzdelem van a világban. Az élet kultúrája és halál civilizációja küzd meg egymással

,,A szentek nem szuperemberek, nem születtek tökéletesnek. Amikor megismer­ték Isten szeretetét, teljes szívükkel követ­ték Őt, másokat szolgálva." (Ferenc pápa)

Ünnepel Kelebia! Megépült az Isten szolgája Márton Áron Erdély püspöke nevét viselő közösségi ház, ami egy délvidéki összefogásból, Magyarország nemzetpolitikájának támogatásából jött létre. Összefogás, összetartozás, nemzeti és keresztény értékek hangsúlyozása, egy új nemzedék nevelése, jövőbe tekintés, távlatok nyitása. Öröm, lendület, lehetőségek, remény!

Miért pont Márton Áron püspök a névadó, aki erdélyi?  

Márton Áron az erdélyi katolikus egyház püspöke volt egy nagyon nehéz időben. Jelmondatául a „Non recuso laborem” – nem futamodom meg a munkától – mondatot választotta. „Ez a latin nyelv gazdagsága alapján akár így is fordítható: nem utasítom el a bajt, a nyomorúságot, a szenvedést, amiből Márton Áron püspöknek ki is jutott bőven!

Márton Áron püspök életpéldája kiemelkedő mind a katolikus egyház, mind pedig az egyetemes magyarság számára. Személye összefonódott az igazság védelmével, népe és a körülötte élő közösségek nemzetiségre és vallási hovatartozástól függetlenül érdekeinek képviseletével. Alakja kikerülhetetlen a 20. századi erdélyi és kárpát-medencei magyar történelem, úgyszintén a kelet-közép európai kommunista diktatúra évtizedeinek tárgyalása során.

Negyvenegy éven át korlátozott szabadsággal és megrokkant egészséggel is, a végsőkig kitartva és meg nem alkudva vezette egyházmegyéjét, a történelmi Erdély területén. Emberségével, egyenességével, az igazság védelmében folytatott kiállásával kivívta mind híveinek, a római katolikus közösségnek, mind pedig az Erdélyben élő más felekezeteknek az elismerését és tiszteletteljes szeretetét. Kimondatlanul is, Márton Áron tekinthető a 20. századi erdélyi közélet szellemi vezetőjének.

  A magyarországi Mindszenty József bíboros és a horvát Alojzije Stepinac bíboros helytállása mellett Márton Áron áldozatvállalása is százezrek életét erősítette. Márton Áron élete jel mind az erdélyi, mind pedig kisebbségi sorsban élő és az anyaországi magyar emberek számára. Saját népe nem csupán közülük valónak, hanem érte élő pásztorának vélte és tartja mindmáig.

 Ahogy élete, úgy halála is üzenet értékű: 1980. szeptember 29-én, Szent Mihály napján, az egyházmegye és a gyulafehérvári székesegyház védőszentjének ünnepén szólította el a földi létből Teremtője. (Két nappal később II. János Pál pápa a római Szent Péter téren személyesen jelentette be Márton Áron halálát a világnak.)

 Az igazság védelmében és a szeretet szolgálatában felvállalt élete a mai magyar társadalom számára is példaértékű. Írásai útmutatóak. Márton Áron alakjára emlékeztető közösségi ház vajdaságban, itt Kelebián való felállítása nem csupán méltó emlékezésként szolgálna.

Alakjának megjelenítése, állandó jelenléte egyben szellemiségének felidézésére is szolgálna, minden ide látogató számára. Különösen is az itt élő magyarságnak van üzenete és bátorítása, hogy vannak égi közbenjáróink. Megmaradni, közösségben gondolkodni, összefogni és előre tekinteni a legnehezebb időkben is csak egy hívő, keresztény embernek lehetséges. Áldozatok nélkül, felvállalt értékrend nélkül nincs jövő.

 Szellemi küzdelem van a világban. Az élet kultúrája és halál civilizációja küzd meg egymással. 

Harcol egymással a jó és a rossz, a Sátán harcol az emberekért. Senkinek nincs jövője, csakis annak, aki az élet kultúráját és nem a halál civilizációját élteti. Isten nélkül nincs jövőnk. Egy nemzetnek, egy országnak sincs! Volt és van olyan uralkodója, vezetője Magyarországnak, aki meri vállalni Európa keresztény gyökereit. Vajon Istent is merjük vállalni? 

Mert ha igen, akkor megértjük József Attila gyönyörű gondolatait a számokról: 

Tanultátok-e a számokat?

Bizony számok az emberek is,
Mintha sok 1-es volna az irkában.
Hanem ezek maguk számolódnak
És csudálkozik módfölött az irka,
Hogy mindegyik csak magára gondol,
Különb akar lenni a többinél
S oktalanul külön hatványozódik,
Pedig csinálhatja a végtelenségig,
Az 1 ilyformán mindig 1 marad
És nem szoroz az 1 és nem is oszt.

Vegyetek erőt magatokon
És legelőször is
A legegyszerűbb dologhoz lássatok -
Adódjatok össze,
Hogy roppant módon felnövekedvén,
Az Istent is, aki végtelenség,
Valahogyan megközelítsétek.

A görögkatolikus, keresztény József Attila azt meri mondani, hogy Isten nélkül nincs közösség! Ezekben a sorokban ott van az is, hogy:

Isten nélkül nincs szerelem, csak összefekvés,

Isten nélkül nincs család csak banda,

Isten nélkül nincs nemzet, csak csürhe,

Isten nélkül nincs egység csak tömeg,

Isten nélkül nincs örök élet csak örök kárhozat.

Csupán csak ennyi a tét! Az örök élet!

Pilinszky János fantasztikus háromsoros, Végkifejlet című verse egy egész teológiai rendszert foglal magába. Pilinszkynek ez a három sora olyan, mint a tokaji aszú esszenciája: 

Magam talán középre állok

Talán este van. Talán alkonyat.

Egy bizonyos: későre jár.

Azt mondja Pilinszky János, hogy nem én vagyok a világ közepe, hanem Isten az. Ő az ALFA és Ő az OMEGA! Isten mindeneknek a teremtője és fenntartója. Az ősrobbanás elindítója, az evolúció irányítója, Ő az origó! Minden matematika és fizika megálmodója. Mi pedig Istent keressük ebben a rendben, különben elveszettek vagyunk, kárhozatra ítéltek, de nem Isten ítél bennünket kárhozatra és pusztulásra, hanem mi magunk válasszuk azt, ha nem az élet kultúráját, hanem a halál civilizációját szolgáljuk. Erre tanít minket Márton Áron püspök élet példája nem csak Erdélyben, de mindenhol, ahol emberek, keresztény emberek, de különösen is ahol magyar, keresztény emberek élnek!

Ima:  

Istenünk,

Te ÁRON püspököt
arra választottad ki,
hogy igazságodnak őre,
az üldözötteknek védelmezője
és népednek jó pásztora legyen.
Add,
hogy mielőbb
szentjeid között tisztelhessük,
tanítása és példája
világító JEL legyen
mindannyiunk számára.

Ámen.

 

(forrás:romkat.ro)

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon