„A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.”

Október 23-a a Szabadság napja. ’56-ra emlékezünk, amikor ritkán látható mértékben, de egységbe kovácsolódott a nemzet.  63 évvel ezelőtt, ezekben a napokban egy kicsi, de sokat szenvedett nemzet adott értelmet és jelentőséget a szabadság igazságosságának.
 A szabadság eszménye, maga a szabadságvágy elsöprő ereje kovácsolta eggyé, melyre Albert Camus is rámutatott, hogy: „A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben.  Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia.”.

1956-ról sokszor, sokfélét elmondtak már, nevezték ellenforradalomnak, aztán népfelkelésnek, végül pedig annak, ami valójában: forradalomnak és szabadságharcnak. Az első reménysugarat a változásra, a Rákosi-féle diktatúra megdöntésére, Sztálin 1953-as halála utáni hónapok nyújtották. Ekkor lett Nagy Imre miniszterelnök, ekkor hirdette meg programját, amely az élet számos területén változást ígért. A beszéd bizakodással töltötte el az embereket, főleg a mezőgazdaságból élő vidéki gazdálkodókat és az egyetemi - főiskolai ifjúságot, illetve az értelmiséget.

1956 forradalmának elindítása között tehát ott találjuk a magyar ifjúságot.
 Volt közöttük, aki életét adta érte, másokat bebörtönöztek, s voltak olyanok, akiket szilenciumra kényszerítettek. A forradalomhoz vezető úton a döntő lépést Rajk László és mártírtársainak újratemetése, rehabilitációja adta meg. 1956. október 6-án (összekapcsolódott a 48-49-es forradalommal) megrendezett újratemetésén a több mint 100 ezres tömeg megrendülten és néma döbbenettel emésztette magában a tényt: koholt vádak alapján ártatlanokat végeztetett ki a hatalom. Ekkortól felgyorsultak a folyamatok: az egyetemeken lázas hangulat uralkodott, a feszültség átterjedt a gyárakra és a vidéki parasztokra is. Az egyetemisták pontokba szedték követeléseiket, gyűléseket szerveztek, majd október 23-án egy szolidáris tüntetést szerveztek a lengyelek mellett. A politikai vezetés válságba került és október 23-án egy békés tüntetéssel vette kezdetét az 1956-os forradalom. A magyar csoda 12 napja!

Sokszor hallottuk az elmúlt időben 1956-ról, hogy az valójában egy győztes forradalom és győztes szabadságharc egy rémuralommal szemben. A történészek szerint győztes volt 1956, hiszen az első szöget a szovjet törekvések koporsójába a magyarok ütötték. A katonai tudományok művelői szerint szintén büszkék lehetünk október 23-ra, és az azt követő napokra, de főképp arra a hősi ellenállásra, amelyet a november 4-i véres bevonulás után mutattak a csepeli munkások hónapokon át, a Corvin-köz hősei heteken át, és még számos ellenálló. Hősök voltak ők, hiszen a világ egyik legerősebb hadseregét állították meg októberben, az utcai harcok keretében és csak a legsúlyosabb túlerő tudta leverni ellenállásukat novemberben, decemberben.

Hajtsunk fejet a nemzeti összefogás előtt, melyre napjainkban kiemelten szükségünk van. Hajtsunk fejet a mártírok emléke előtt, Nagy Imre és társai előtt, a pesti srácok előtt, a vidéki értelmiségiek, munkás- és parasztemberek előtt, akik a helyi forradalmi nemzeti tanácsokat megalakították és egy jobb életért, a demokratikus politikai berendezkedésért, a szabadságért és a függetlenségért, tulajdonképpen a mi jövőnkért is küzdöttek. 1956 az emberi méltóság és a szabadság visszaállításának forradalma volt.

A szabadság tehát a legfontosabb nemzeti értékünk. A szabadság azt jelenti, hogy magunk döntünk magunkról. Nem hagyjuk, hogy más államok, nemzetek érdekei befolyásoljanak bennünket. Mi tudjuk csak, hogy mi hogyan szeretnénk élni. A szabadságot és függetlenséget ma is, holnap is, mindennap meg kell védeni. Szerencsére manapság már nem fegyverrel, hanem okosan érvelve, közéleti, politikai, kulturális eszközökkel.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon