NEM SÍR, AKKOR SEM HA ELVETÉL

Higgadtan selejtezni a maszlagot: a mostani idők legnagyobb kihívása.

Úrrá lenni a káosz fölött – lehetetlennek tűnő föladat.  

Nem elfogadni mindent, nem megbékélni a kibírhatatlannal, nem beállni a sorba, ellentmondani az elvitathatatlanul káros jelenségek mechanizmusainak, leírni az eltagadott evidenciákat, világosan láttatni a tegnapot, a mát, a holnapot, okosan érvelni a köztudott visszásságokkal szemben – immáron a sliccét a szél ellenében kigomboló bátorságával nem csak hasonlatos, hanem ugyanakkora virtus. Majdnem önföláldozás. Pont emiatt hovatovább becsületbeli ügy.

Nem szeretnék monomániásnak tűnni, de muszáj sokadszor lebetűznöm: nem hiszek Európának.

Elég régóta kiábrándultam belőle.

Amikor Európát emlegetem, szidom és kárhoztatom, nem a nagybetűs Európára gondolok. Hanem a kisbetűsre.

A lefokozottra, a megszégyenítettre, a közlegénnyé degradáltra, a csöppnyi, erkölcsi hős nemecseki „európa” helyett inkább a nemtelen gerébi „európára”. Arra, amelyik elárulta a grundot, az édes hazát, az egész földrészt, arra, ami félmilliárd Pál utcai fiú álmát tette, teszi tönkre. Az az „európa” van a bögyömben, aminek kettős látásmódjától, kettős beszédétől, elsődleges és másodlagos kommunikációjától csak a kétszínűsége a nyilvánvalóbb.

Nyálas, gerinctelen, önmagával vérfertőző, divatból nemváltó, aberrált ez a kis kezdőbetűs „európa”. Olyan, mint egy gusztustalan trutymóban vonagló gyűrűsféreg. Nincs eleje, nincs hátulja. (Nincsenek határai.) Nincs szíve: akár a csúszómászóknak, egy csatornán keresztül áramlik valami testfolyadék a fejébe. (Se véna, se hajszálerek, csak a genny tolul Brüsszel elülsőnek hitt nyúlványába.) Vak és süket. Agya sincs, csak egy korcsosult fejlebeny, ahol receptorok révén értesül a külvilágról. (Ezek amolyan légből kapott bizottságok. Kezdetleges csápok. Egy Sargentini, egy Tavares, egy Cseh Katka, egy Gyurcsányné. Reménytelen számonkérni rajtuk a nemzeti önbecsülés minimumát. Sem ők, sem az elvbarátaik, a zöld és vörös, meg lila gazemberek mindezt nem értik. Mintha egy marék földigilisztának kellene fölfognia a Fibonacci-számok rendszerét. A kompetenciájuk pedig kimerül abban, hogy máig nem tudják eldönteni, ivaros, vagy ivartalan szaporodással éljenek.) Csúsznak, haladnak araszolva, vakon, hülyén, az őrület posványában. Bugyborékoló hangon életellenes szólamokat hallatnak, és utánuk a takonnyá maszatolt emberi értékek undorító csíkját húzzák. Egymásnak homlokegyenest ellentmondó fogalmakat párosítanak össze. Hol a közösség érdekeire hivatkozva csorbítják az egyén érdekeit, hol pedig fordítva. A lényeg, hogy ahol lehet negligálják, fölszámolják a rendet, és elvonatkoztassanak a realitásoktól.

Beszennyezték az Istent, a hazát, a nemzetet, a családot, a férfi és nő viszonyát, az összes olyan fogalmat, ami miatt még érdemes lenne áldozatot hozni. Így ürítették ki azt, ami nemes. Alig van már foltokban itt-ott olyan hely, alig akadni olyanokra, ahol/akiknek a felhígított tartalmak helyett még számítanak a valós értékek.

Az én szememben a brüsszeli „európa” már alig képvisel valamit, legkevésbé azt, amit fontosnak tartok.

Hogyan lehetne megint hitelük? Alighanem újra kéne kezdeniük. Sóval behinteni az égszínkék kárpitozású tanácskozási termet. Verje csak föl a gaz, egygenerációnyi időn át legeljenek kecskék a mikrofonállványok között, terelgesse őket Greta Thunberg. Emberséges részvét, siránkozás, nyunnyogó pátosz helyett rendezzenek ökölpárbajokat kongresszusi terem romjain.

Hunyja le a klasszikus Európa a szemét, és a giccses, körkörös, húgysárga csillagok helyett végre hadd ragyogjanak a valódi kék égbolt, valódi éjjeli csillagjai. Európa, a mi Európánk ugyanis már jó ideje tetszhalott létben nyugszik. Tragikus vég. Egy különös, XX. században terjedő kór – a zöld kommunizmus – lett a veszte. Ez a betegség ugyanolyan klinikai tüneteket produkál, mint elődjei a XX. századi diktatúrák. A bolsevizmushoz és a náci ideológiához hasonlóan kizárólagosnak, kirekesztőnek, megbélyegzőnek és mérhetetlenül embertelennek mutatkoztak, amitől csak az élhetetlen mivoltuk volt szörnyűségesebb, meg az akarat, ami életben tartotta, terjesztette, erőltette őket. A kiagyalói rákényszerítették az Ókontinens lakosságára az önfeladást. Nincs ma költő, aki ezt a szégyenteljes tettet hűen meg tudná énekelni. „A vén Európát, a büszke nőt, a vén Európát, a gyönyörű nőt” transzgender szajhává züllesztették. Védekezésképtelenül, kábán tűri idegen népségtől a tömeges erőszakot, s amikor időnkét bódult állapotából egy-egy történelmi pillanatra fölneszelne, zavaros motyogástól többre nem futja neki. Már arra is képtelen, hogy ellássa magát: nem vásárol, boltba lemenni rest, egy vakcinabeszerzést sem tud rendesen teljesíteni. Már nincs köze a valósághoz, nem érdeklik a tények. A lába közének állapotán kívül más nem izgatja. Arra sem reagál, közönyösen tűri, amikor amputálják végtagjait, pedig már látszik, hogy Nagy-Britannia után máshol is veszejteni fogja részeit. „Nyílt társadalom” – nyögi bele a XXI. századba a prostituált, alélt Ókontinens, s a nyugati felét meg-megriszálja. Erkölcsi visszakapaszkodásról, újrázásról – ebben az állapotban – szó sem lehet.

Csődtömeg a kisbetűs „európa”, egy pusztuló világ eszménykép nélküli, pőre kísérlete immáron. Forma, tervek és ideák helyett hagymázas tévképzetekkel kitömött lufi lett belőle.

Mégis, mi lenne akkor a megoldás?

Első lépésként le kell kapcsolnunk a facebookot, a twittert, meg az instagramot. Odébb kéne lépnünk mindenfajta agymosó jelenségtől. Vissza kéne állítani a szavak becsületét, azaz a fogalmakat tisztán kéne használnunk, újból megtanulva a becsületkódexet. Nem ördöngösség: az emberi morál zsinórmércéje tíz tőmondatból áll mindössze, és hajdan egy kőtáblán is elfért. A magától értetődő dolgokat nem visszájukra fordítottan, hanem helyesen kéne alkalmazni, használni.

Csak egy példa: szakítani muszáj azzal a gyakorlattal, hogy a bűnös, az elkövető gazember arcát a képeken kitakarják, az áldozatét viszont nem. Pont fordítva diktálná az emberi igazságérzet. De, mint annyi minden mást, a megkergült világ szabad fölfogású bajnokai rajta vannak, hogy a hitványságot szolgálóknak jogokat adjanak, és a normalitás pártján állókat folyton büntethessék. Ezért van az, hogy mint már írtam: a XXI. századra visszaszüremlik a közéletünkbe a középkor összes mizériája.

Figyeljük meg: a fősodor megmondói ugyanazon hangsúllyal bírálnak és ítélnek el minden rendpárti embert, mint tették azt a XIV. század inkvizítorai.  Aki nem hajlandó örülni annak, hogy mára négernek lenni erény, homoszexuálisnak meg egyenesen előny, hogy a tojásban a hetis csirkeembriót már tiltják elpusztítani, miközben ugyanők az abortálható emberi magzatokat akár hat-hét hónapos korukban is zokszó nélkül meggyilkolják, az rögtön feketelistára kerül. (Már ha a feketelista elnevezés még él egyáltalán, és nem jelentette föl egy hisztérikus jogvédő, mint a rasszizmus verbális megnyilvánulását.)

Nem lehet egy rövid publicisztikában még zanzásítva sem fölsorolni, mennyiféle káros jelenség, hányféle kártékony eszme, miféle önpusztító folyamatok uralták el a nagyvilágot. Harcában hamar egyedül marad, aki vissza mer pöntyögni. Ám szólni akkor is muszáj, kötelesség. Nem magunk miatt. Azok miatt, akik most még mögöttünk jönnek.

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon