Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna!

Tények kontra irigység, avagy az álszentség igazi arca

A kalendáriumi évünk végéhez közeledvén, ki-ki a maga módján számot vet az elmúlt 12 hónap történéseiről, cselekedeteiről, elért vagy épp továbbra is elérni kívánt kis dolgairól. Vannak, akik ezt magukba mélyedve, még mások nyíltan és hangosan teszik. Embere válogatja…

A nagy hang és színpadias megnyilatkozás – tisztelet a kevés kivételnek – nem mindig a valódi igazságot tükrözi, hanem a valótlan, irigy kijelentések tömkelegét, ahogy az SZMSZ által is a minap megjelentetett cikk, amit a Ci-Fi Civil Központ vezetője írt.

A megjelentetett írás, a hangzatos érvelések, az agyoncsépelt frázisok és kiüresedett klisék mellett kizárólag az irigységből eredeztethető rosszindulat, vádaskodás, valamint temérdek hamis kijelentés szerepel. Ezzel szemben kevés az igaz alappal rendelkező állítás.

A publikáció szerzője már az első bekezdésben ferdítéssel indít, hiszen saját szervezetét kiemelve, hangzatosan közli, hogy bizony ő pártsemleges, úgy, mint a szervezete és a rendezvényei is. Naivan tekintve lehetséges is lenne, viszont van egy óriási ambivalencia az író kijelentésében: a Ci-Fi Civil Központ irodájában tevékenykedik ugyanis a Magyar Mozgalom (MM) egyesület zentai szervezete is, mely politikai tevékenységet folytat (tehát párt), ahogyan az MM helyi tagjai is a Ci-Fi Civil Központban tevékenykednek.

Szóval, hol is van az annyira hangoztatott pártfüggetlenség? Vagy ez saját térfélen elbagatellizálható körülmény?

A Zentai Rákóczi Ifjúsági Szervezet esetében tevékenysége terén nyitott, tehát bárki részt vehet annak munkájában, illetve más hasonló célt kitűző szervezettel együttműködhet, amivel élt is. Tette ezt a Ci-Fi-vel a cikkben említett gyermekrendezvényeken, de a VMSZ Női Fórumával vagy az Ifjúsági Fórumával is, közös célok esetében.

A cikket továbbolvasva újabb kérdések merülnek fel, melyek megkérdőjelezik a leírtak hitelességét. Egyrészt a VMSZ Női Fóruma Egy cipősdoboznyi szeretet, valamint Adományból ajándék címmel hirdette meg jótékonysági felhívásait, tehát nem a Mindenki Karácsonya elnevezéssel, ahogy az a leírtakban szerepel, kizárva a névlopás tényét. Másrészt, senki sem telepedett rá a Ci-Fi Civil Központ által szervezett programokra, sem a Zentai Rákóczi Ifjúsági Szervezet, sem pedig Zenta önkormányzata, sőt az önkormányzat még támogatta is a Mosolytenger rendezvényt pályázat útján.

A Zentai Rákóczi Ifjúsági Szervezet pályázatok útján szerzett eszközei kizárólagosan az anyaszervezettől (Budapest) származnak, így sem a VMSZ-től, sem pedig a Zenta önkormányzatától nem függ, és döntéseit is szuverén módon hozta és hozza meg. A Szervezetnek megvan a maga teljes éves programsorozata és a tagok által kialakított rendezvénye, melyet rövid fennállása alatt hozott létre, s melyet sikeresen teljesített a közösség érdekében, akár más szervezetekkel karöltve, teljesen mellőzve a vádként felemlített, mások tollával való ékeskedést.

Szomorú tényként szűrődik ki az írásból, hogy az összefogás, egymás segítése és támogatása helyett a hamis és nem leellenőrzött információk terjesztése, valamint az irigy megjegyzések kerülnek mindinkább előtérbe. Mindez az MM részéről, csekély politikai haszon és nevek bemocskolása céljából, nimbuszuk emelésére, s mindez a Ci-Fi Civil Központ mögé álszent módon megbújva.

Ezért, az e fajta visszatekintés és megnyilvánulás esetén, csak egy igazi római mondás kerülhet előtérbe:

„Sic tacuisses, philosophus mansisses!”

azaz

„Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna!”

Megosztás

Google icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
Reddit icon
e-mail icon